Podpora a další doprovázení dětí z neúplných rodin, dětí se syndromem ADHD a jejich rodičů

Projekt navázal na program sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi s názvem Cestou necestou, které CRSP realizovalo od roku 2007. Cílem obou projektů je pomoc při zajištění co nejvhodnějších podmínek pro vývoj dětí, kterým je díky podpoře MPSV možné poskytnout další aktivity a formy podpory.

Hlavní aktivity projektu:

  • Individuální pravidelné poskytování vzdělávacích a psychosociálních činností v terénu rodině nebo dítěti, se zaměřením na rozvoj klíčových kompetencí dětí
  • Konzultace – výchovné poradenství pod vedením psychologa

Cíle projektu:

  • Cílem projektu je podpora dětí v neúplných rodinách a dětí s ADHD v souvislosti s eliminací čí zamezením sociálně patologického chování.