Potřebujeme se navzájem

Cílem projektu je podpora osamělých i aktivních seniorů ve městě Brně a jeho okolí v souvislosti se současnou situací COVID 19. 

Osamělým seniorům nabízíme následující aktivity: 

  • Pravidelnou telefonickou komunikaci – díky pravidelné komunikaci předcházíme úplné izolaci seniorů a zároveň je můžeme informovat o novinkách v situaci COVID 19.
  • Telefonickou krizovou intervenci – v souvislosti se situací COVID 19 řeší senioři existencionální otázky, které se projevují na jejich psychice, resp. zhoršují jejich zdravotní stav.
  • Velikonoční balíčky – rozvezeme seniorům přímo domů.
  • Podporu aktivního trávení volného času – zajistili bychom (rozvozem nebo poštou) doručení materiálů, kterým by se mohli senioři samostatně doma věnovat a mohli by tak aktivně trávit svůj čas. Jednalo by se o pracovní listy na trénink paměti, znalostní kvízy apod.

Aktivním seniorům nabízíme možnost se zapojit do následujících aktivit:

  • Šití roušek – pro jejich okolí, ale i pro další lidi či pracoviště, kde je jejich potřebnost aktuálně vysoká. 
  • Ruční práce – pletení a háčkování čepiček, ponožek a rukaviček pro předčasně narozené děti, pletení teplých ponožek pro domovy seniorů, hospice, šití látkových bryndáků pro hospice, LDN, malování velikonočních vajec, apod. 
  • Velikonoční balíčky přímo domů – rozvezeme seniorům přímo domů.

Motto projektu:

C – citlivost
O – opatrnost
V – vstřícnost
I – intuice
D – dobrota

Financováno: