Potřebujeme se navzájem

Cílem projektu je podpora osamělých i aktivních seniorů ve městě Brně a jeho okolí v souvislosti se současnou situací COVID 19. 

Osamělým seniorům nabízíme následující aktivity: 

  • Pravidelnou telefonickou komunikaci – díky pravidelné komunikaci předcházíme úplné izolaci seniorů a zároveň je můžeme informovat o novinkách v situaci COVID 19.
  • Telefonickou krizovou intervenci – v souvislosti se situací COVID 19 řeší senioři existencionální otázky, které se projevují na jejich psychice, resp. zhoršují jejich zdravotní stav.
  • Velikonoční balíčky – rozvezeme seniorům přímo domů.
  • Podporu aktivního trávení volného času – zajistili bychom (rozvozem nebo poštou) doručení materiálů, kterým by se mohli senioři samostatně doma věnovat a mohli by tak aktivně trávit svůj čas. Jednalo by se o pracovní listy na trénink paměti, znalostní kvízy apod.

Aktivním seniorům nabízíme možnost se zapojit do následujících aktivit:

  • Šití roušek – pro jejich okolí, ale i pro další lidi či pracoviště, kde je jejich potřebnost aktuálně vysoká. 
  • Ruční práce – pletení a háčkování čepiček, ponožek a rukaviček pro předčasně narozené děti, pletení teplých ponožek pro domovy seniorů, hospice, šití látkových bryndáků pro hospice, LDN, malování velikonočních vajec, apod. 
  • Velikonoční balíčky přímo domů – rozvezeme seniorům přímo domů.

Motto projektu:

C – citlivost
O – opatrnost
V – vstřícnost
I – intuice
D – dobrota

Financováno:

Od 1. 1. 2022 i nadále platí pro účast na pohybových aktivitách (veškerá cvičení) povinnost prokázat bezinfekčnost O-N jednou z možností:

•  platný očkovací certifikát (od dokončení očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dní a v případě osoby, která dovršila 18 let věku, zároveň nejvýše 270 dní nebo byla očkována posilovací dávkou) nebo
platný certifikát o prodělané nemoci nebo
při nedokončeném očkování = předložení potvrzení o očkování alespoň jednou dávkou plus PCR test (platnost 72 hodin) na recepci před aktuální lekcí; do doby plné vakcinace musí klient dokládat platný PCR test
• žádné jiné testy a potvrzení nelze bohužel uznat

Kontrola prokázání bezinfekčnosti dle aktuálně platných vládních nařízení bude probíhat od 14. 2 .2022 prostřednictvím aplikace k ověření platnosti certifikátů (čtečka QR kódů). Kontrola může být zopakována kdykoliv v průběhu pololetí. V případě, že v této souvislosti vznikne překážka na straně účastníka (neplatný certifikát), nelze uplatnit nárok na vrácení kurzovného dle storno podmínek.

Výjimky

  1. Děti do 12 let bezinfekčnost neprokazují.
  2. Samostatně test PCR dokládají pouze osoby ve věku 12–18 let a kontraindikovaní ze zdravotních důvodů (nutno doložit certifikátem).
  3. Do ostatních programů (do 20 osob) není třeba dokládat bezinfekčnost. Po dobu programu však platí povinnost ochrany nosu a úst.

Výjimky z nošení respirátorů

•  děti do zahájení školní docházky
•  cvičící osoby (po dobu cvičení)