Podpora sendvičové generace v Jihomoravském kraji

Projekt se zaměřuje na podporu plnohodnotného života sendvičové generace v rámci Jihomoravského kraje prostřednictvím realizace informačně osvětových aktivit zvyšujících povědomí o potřebách této cílové skupiny a možnostech, jak ji podpořit. Informačně osvětová činnost cílí na samotnou sendvičovou generaci, odbornou i širší veřejnost.

Více informací naleznete: www.sendvicovagenerace.cz a www.sendvicovysenior.cz.

Financováno:

jmk-logo
Spolufinancováno Jihomoravským krajem