Senioři jedou!

Projekt Senioři jedou! vznikl z potřeby pomoci seniorům zůstat aktivní a podpořit jejich pozvolný návrat do běžného společenského života, což se zejména po dlouhodobé izolaci způsobené pandemií ukázalo jako velmi důležité.

Seniorům v rámci skupinové aktivizační služby nabízíme možnost tzv. seniorského cestování po mikroregionu a chceme tak přispět k prevenci jejich sociálního vyloučení a izolace. Cílová skupina seniorů má již problém cestovat hromadnými prostředky (př. dostavit se na vlak a pod.), proto je pro ně společně organizované cestování někdy jedinou možností. Aktivity projektu jsou rovněž příležitostí pro posílení mezigeneračních kontaktů a sounáležitosti.

Více informací o probíhajících aktivitách projektu naleznete zde.

Financováno:

Aktivity projektu “Senioři jedou!” jsou podpořeny z dotačního programu Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností.