Realizujeme projekty na podporu sendvičové generace

Sendvičová generace je fenoménem poslední doby. CRSP realizuje projekty na podporu sendvičové generace. Jaké to jsou se dozvíte v následujícím článku.

Co je to ta sendvičová generace?

Možná vám to zní jako něco spojeného s jídlem, ale víc vzdáleni od pravdy byste být nemohli. Pojem sendvičová generace se používá pro osoby, které se ocitly v situaci, kdy se starají o své děti i své staré rodiče, anebo rodiče partnera či partnerky. V dnešní době se toto životní uspořádání stává stále běžnějším a je dost pravděpodobné, že do této generace patříte i vy, aniž byste si toho byli vědomi.

Tito lidé mají spoustu povinností, jsou zavaleni úkoly a starostmi. Jsou na ně kladeny nároky spojené s péčí o dítě, o starého člověka, a ještě musí mnohdy stíhat své vlastní zaměstnání. Tyto požadavky jsou značně odlišné a vyžadují od příslušníků sendvičové generace, aby dokázali skloubit často až nemožné. Není proto divu, že se tato zátěž může projevit na jejich vlastním zdraví a psychické pohodě. Lidé, žijící v takzvaném sendviči, se mohou potýkat se spoustou problémů a překážek, řešit všemožná dilemata a být tím vším vysílení. Jsou také skupinou, o které se tolik nemluví, ale současně jsou nezbytnou a důležitou součástí neformální péče.

Vnímáme jako důležité se o tomto tématu bavit, zjišťovat, jak se tito lidé cítí, jaké mají potřeby. Co by jim pomohlo a jak se vyrovnávají se svou situací.

Projekty na podporu sendvičové generace. Co v nich děláme?

Online adresář služeb

Máme k dispozici online adresář služeb ve městě Brně, který pravidelně aktualizujeme

Blog pro sendvičovou generaci

Píšeme články na blogu

Podcast o sendvičové generaci

Nahráváme podcasty o sendvičové generaci

Medializujeme sendvičovou generaci

Téma zviditelňujeme v tisku a online zpravodajských portálech. Bavíme se o něm na kulatých stolech s odborníky a prezentujeme na krajských platformách a konferencích.

Zajímá vás více? Navštivte náš web www.sendvicovagenerace.cz anebo FB stránku @sendvicovysenior.

   

Realizaci projektů podporuje Magistrát města Brna, Odbor zdraví (projekt Sendvičová generace – neuchopený fenomén dnešní doby) a Jihomoravský kraj (projekt Podpora sendvičové generace v Jihomoravském kraji)

Víte o tom, že i senioři mohou být sendvičovou generací?

Pečující senior je stále viditelnějším fenoménem dnešní doby. Babičky a dědečkové ve věku 60 a více let, kteří tu jsou pro své děti, svá vnoučata a často se starají rovněž o vlastní rodiče ve vysokém věku. Tato mezigenerační role, nazývaná sendvičovou generací, je zvláště pro seniory velmi náročná.

Na rozdíl od sendvičové generace produktivního věku, sendvičový senior se již potýká s problémy týkající se této věkové skupiny.
Více informací najdete na webu www.sendvicovysenior.cz.

Aktivity projektu "Senioři jako sendvičová generace" jsou podpořeny z dotačního programu Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností.

Od 1. 1. 2022 i nadále platí pro účast na pohybových aktivitách (veškerá cvičení) povinnost prokázat bezinfekčnost O-N jednou z možností:

•  platný očkovací certifikát (od dokončení očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dní a v případě osoby, která dovršila 18 let věku, zároveň nejvýše 270 dní nebo byla očkována posilovací dávkou) nebo
platný certifikát o prodělané nemoci nebo
při nedokončeném očkování = předložení potvrzení o očkování alespoň jednou dávkou plus PCR test (platnost 72 hodin) na recepci před aktuální lekcí; do doby plné vakcinace musí klient dokládat platný PCR test
• žádné jiné testy a potvrzení nelze bohužel uznat

Kontrola prokázání bezinfekčnosti dle aktuálně platných vládních nařízení bude probíhat od 14. 2 .2022 prostřednictvím aplikace k ověření platnosti certifikátů (čtečka QR kódů). Kontrola může být zopakována kdykoliv v průběhu pololetí. V případě, že v této souvislosti vznikne překážka na straně účastníka (neplatný certifikát), nelze uplatnit nárok na vrácení kurzovného dle storno podmínek.

Výjimky

  1. Děti do 12 let bezinfekčnost neprokazují.
  2. Samostatně test PCR dokládají pouze osoby ve věku 12–18 let a kontraindikovaní ze zdravotních důvodů (nutno doložit certifikátem).
  3. Do ostatních programů (do 20 osob) není třeba dokládat bezinfekčnost. Po dobu programu však platí povinnost ochrany nosu a úst.

Výjimky z nošení respirátorů

•  děti do zahájení školní docházky
•  cvičící osoby (po dobu cvičení)