podcast-o-sendvicove-generaci

Zaposlouchejte se do podcastu o sendvičové generaci

Podcast o sendvičové generaci Centra pro rodinu a sociální péči přináší sérii rozhovorů s odborníky o problémech, se kterými se může tato generace setkat.

Staráte se o děti a současně o své starší rodiče? Pak se zaposlouchejte do podcastu o sendvičové generaci

Postupně v jednotlivých dílech uslyšíte, o jaké problémy může jít a jaké mnohdy komplikované situace musí ti, kdo se starají jak o své děti, tak o seniory, řešit. Ať už se jedná o výběr pobytových či pečovatelských služeb, složitost mezigeneračních vztahů anebo důležitou a často opomíjenou péči o sebe. Samozřejmě se dozvíte i možnosti, jak si s danou situací poradit či jak se s ní vyrovnat.

„Chceme v rozhovorech ukázat, že v tom pečující nejsou sami,“ vysvětluje moderátorka podcast a pracovnice CRSP Lenka Špaková, „snažíme se mluvit o možnostech, jak problémy řešit a rádi bychom sendvičové generaci dodali odvahu a povzbudili ji.“

V současné době jsou je natočeno osm dílů. „Jsem moc ráda za zpětnou vazbu od posluchačů, kterou jsme v průběhu dostávali. Ukázalo se totiž, že by uvítali další rozhovory o praktických věcech. Proto jsme do dalších dílů zařadili například problematiku příspěvku na péči anebo život s Alzheimerem,“ doplňuje moderátorka.

podcast-o-sendvicove-generaci

Kde si poslechnout podcast o sendvičové generaci

Podcast o sendvičové generaci je možné si poslechnout na webech sendvicovagenerace.cz a sendvicovysenior.cz, ale také na platformách YouTube, Spotify nebo Anchor.

V České republice se v tzv. „sendviči“ nachází přibližně každý 7. člověk ve středním věku. Péče o druhé je náročná. Nese s sebou omezení a nároky nejen na pečujícího, ale na celou rodinu. Ať už se jedná o bydlení, finance, časovou, psychickou a fyzickou zátěž, obtíže spojené s poskytováním zdravotní péče apod. Je důležité, aby na to pečující nebyli sami, mohl je někdo zastoupit a odlehčit jim. Aby si řekli o pomoc rodině a známým a ti, aby je vyslyšeli a pomohli. Rovněž potřebují, aby fungovaly sociální služby, aby bylo dostatek odlehčovacích a terénních služeb, které budou mít volnou kapacitu. Sendvičová generace také potřebuje přístup k důležitým informacím

Je nutné o problematice sendvičové generace mluvit, vědět o jejích potřebách a podnikat kroky, které jí mohou pomoci a podpořit ji v nelehké situaci. „I z toho důvodu se snažíme problematiku sendvičové generace zviditelňovat a medializovat. Jedním ze způsobů je i vysílání našeho podcastu. Proto vás zveme k jejich poslechu,“ uzavírá Lenka Špaková z CRSP.

Zajímá vás více? Navštivte náš web www.sendvicovagenerace.cz anebo FB stránku @sendvicovysenior.

Realizaci projektů podporuje Magistrát města Brna, Odbor zdraví (projekt Sendvičová generace – neuchopený fenomén dnešní doby) a Jihomoravský kraj (projekt Podpora sendvičové generace v Jihomoravském kraji)

Víte o tom, že i senioři mohou být sendvičovou generací?

Pečující senior je stále viditelnějším fenoménem dnešní doby. Babičky a dědečkové ve věku 60 a více let, kteří tu jsou pro své děti, svá vnoučata a často se starají rovněž o vlastní rodiče ve vysokém věku. Tato mezigenerační role, nazývaná sendvičovou generací, je zvláště pro seniory velmi náročná.

Na rozdíl od sendvičové generace produktivního věku, sendvičový senior se již potýká s problémy týkající se této věkové skupiny.
Více informací najdete na webu www.sendvicovysenior.cz.

Aktivity projektu "Senioři jako sendvičová generace" jsou podpořeny z dotačního programu Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností.

Za finanční podpory statutárního města Brna
brno-logo

Od 1. 1. 2022 i nadále platí pro účast na pohybových aktivitách (veškerá cvičení) povinnost prokázat bezinfekčnost O-N jednou z možností:

•  platný očkovací certifikát (od dokončení očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dní a v případě osoby, která dovršila 18 let věku, zároveň nejvýše 270 dní nebo byla očkována posilovací dávkou) nebo
platný certifikát o prodělané nemoci nebo
při nedokončeném očkování = předložení potvrzení o očkování alespoň jednou dávkou plus PCR test (platnost 72 hodin) na recepci před aktuální lekcí; do doby plné vakcinace musí klient dokládat platný PCR test
• žádné jiné testy a potvrzení nelze bohužel uznat

Kontrola prokázání bezinfekčnosti dle aktuálně platných vládních nařízení bude probíhat od 14. 2 .2022 prostřednictvím aplikace k ověření platnosti certifikátů (čtečka QR kódů). Kontrola může být zopakována kdykoliv v průběhu pololetí. V případě, že v této souvislosti vznikne překážka na straně účastníka (neplatný certifikát), nelze uplatnit nárok na vrácení kurzovného dle storno podmínek.

Výjimky

  1. Děti do 12 let bezinfekčnost neprokazují.
  2. Samostatně test PCR dokládají pouze osoby ve věku 12–18 let a kontraindikovaní ze zdravotních důvodů (nutno doložit certifikátem).
  3. Do ostatních programů (do 20 osob) není třeba dokládat bezinfekčnost. Po dobu programu však platí povinnost ochrany nosu a úst.

Výjimky z nošení respirátorů

•  děti do zahájení školní docházky
•  cvičící osoby (po dobu cvičení)