Osvojení dítěte, náhradní péče a její úskalí

Osvojení dítěte, náhradní péče a její úskalí

Osvojení dítěte, stejně jako náhradní péče, přináší do života rodičů určitá úskalí, která mnozí začnou objevovat až v bodě hlubšího zájmu o danou problematiku. Pracovníci Centra pro rodinu a sociální péči jsou tu i proto, aby vám pomáhali být na tato úskalí připraveni a pomohli vám v jejich překonávání.

Chci být matkou. Chceme být rodiči.

Programy pro osvojení dítěte se zdají být ideální volbou pro ženy, které touží po dětech a ty geneticky vlastní, z nějakého důvodu nemohly mít. Můžete být matkou a stát se rodiči i v případě, že vám příroda nepřála a současně významně ovlivnit život dalšího “malého člověka”, se kterým plánujete provázat vlastní budoucnost. Samotná touha po dítěti, nebo samotná touha po tom dětem pomáhat, je velmi šlechetná a krásná. Ale jste na to připraveni? Víte, jak začít a na jaké problémy můžete na své cestě narážet?

Štastná rodina? Informovaná rodina!

Dohledávat jednotlivé informace k tématu může být složité, zdlouhavé a člověk se v nich může ztrácet. Proto jsme tu my, abychom vám pomohli a co nejvíce vám vaši cestu zjednodušili. Primárně tedy poskytnutím informací. Jak a kde začít, na co je třeba se připravit a co je třeba zvážit, než na sebe vezmete podobnou zodpovědnost. Jak pokračovat a úspěšně na sebe podobnou zodpovědnost vzít. A ve výsledku samozřejmě i to, jak všechno dělat co nejlépe, s co nejlepším výsledkem a tak, aby byla rodina šťastná, spokojená a dítě mělo vše, co potřebuje ke správnému vývoji.

Provázení od A do Zet

Osvojení dítěte, adopce nebo náhradní péče je bojem na dlouhé trati, který přináší rodičům primárně radost z kompletní rodiny a jejích “ratolestí”. Velkou výhodou je nebýt na této trati sám, být informován a připraven na možné křižovatky a případně se i setkávat s rodinami, které řeší stejné záležitosti. CRSP se může stát vaším partnerem na této cestě a provázet vás od počátečního úmyslu stát se náhradní rodinou, přes proces osvojení a všechno co je k tomu potřeba, až po výchovu a péči o dítě v praktickém životě.

20. 2. 2019 Pořádáme besedu na téma Výchova osvojeného dítěte. Prohlédnout si můžete i další, námi nabízené služby a rádi se s vámi setkáme osobně.

Více informací na našem webu zde: https://www.crsp.cz/nabizime/sluzby/pro-pestounske-rodiny/

Od 1. 1. 2022 i nadále platí pro účast na pohybových aktivitách (veškerá cvičení) povinnost prokázat bezinfekčnost O-N jednou z možností:

•  platný očkovací certifikát (od dokončení očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dní a v případě osoby, která dovršila 18 let věku, zároveň nejvýše 270 dní nebo byla očkována posilovací dávkou) nebo
platný certifikát o prodělané nemoci nebo
při nedokončeném očkování = předložení potvrzení o očkování alespoň jednou dávkou plus PCR test (platnost 72 hodin) na recepci před aktuální lekcí; do doby plné vakcinace musí klient dokládat platný PCR test
• žádné jiné testy a potvrzení nelze bohužel uznat

Kontrola prokázání bezinfekčnosti dle aktuálně platných vládních nařízení bude probíhat od 14. 2 .2022 prostřednictvím aplikace k ověření platnosti certifikátů (čtečka QR kódů). Kontrola může být zopakována kdykoliv v průběhu pololetí. V případě, že v této souvislosti vznikne překážka na straně účastníka (neplatný certifikát), nelze uplatnit nárok na vrácení kurzovného dle storno podmínek.

Výjimky

  1. Děti do 12 let bezinfekčnost neprokazují.
  2. Samostatně test PCR dokládají pouze osoby ve věku 12–18 let a kontraindikovaní ze zdravotních důvodů (nutno doložit certifikátem).
  3. Do ostatních programů (do 20 osob) není třeba dokládat bezinfekčnost. Po dobu programu však platí povinnost ochrany nosu a úst.

Výjimky z nošení respirátorů

•  děti do zahájení školní docházky
•  cvičící osoby (po dobu cvičení)