Úzkost u dětí. Jak ji překonat a kdy už může způsobit vážné problémy?

Úzkost u dětí. Jak ji překonat a kdy už může způsobit vážné problémy?

Úzkost je jedna z nejpřirozenějších, lidských emocí. Znají ji dospělí i děti, a má svou důležitou roli v lidském životě. Nesmíme na ni ale nahlížet pouze jako na negativní emoci. Schopnost prožívat úzkost je důležité a patří ke zdravé, lidské psychice, stejně jako patří ke zdravému psychickému vývoji našich dětí.

Velmi důležitou věcí však je zvládání úzkosti, porozumění jejímu původu a umění s úzkostí zacházet, popřípadě ji překonávat.

Strach z nebezpečí je v pořádku

Úzkost neboli strach, má v lidském prožívání hluboké kořeny už od pravěku. Naznačovala nám, stejně jako zvířecí říši, blížící se nebezpečí a nutnost útoku, nebo útěku. Strach z nebezpečí je správný a je na správném místě, pokud se vyskytneme uprostřed požáru. Přítomnost této emoce nám signalizuje závažnost situace a burcuje nás k výkonu tuto situaci překonat, utéct a přežít.

Existence strachu tedy sama o sobě není špatná. Není možné se jí vyhnout, nebo ji zcela neprožívat a je to tak správně.

Kdy je úzkost problém

Problém nastává v případě, když se nacházíme na krásném a bezpečném místě, a přesto nás zachvátí panika, jako by se blížilo zemětřesení. Když není zjevně viditelná příčina strachu, který se jeví jako bezdůvodný, nebo je jeho příčina absurdní a nám se přesto nedaří jej překonat, pak je čas začít nad věcmi více přemýšlet.

Strachu je třeba porozumět

U dětí je skvělým příkladem separační úzkost. Strach z odloučení od matky, rodičů, strach z cizích lidí… to všechno je velmi přirozená věc, která k dětskému vývoji patří. Problémem se ovšem stává, když se dlouhodobě nedaří jej překonat.

V dětském životě a v jeho psychologickém vývoji je mnoho mezníků, se kterými se úzkost pojí. A pokud mají porozumět, je třeba, aby rozuměli primárně jejich rodiče. Tomu, co se s nimi děje, co prožívají a jak, nebo z jakého důvodu.

Genetická výbava

Míru úzkosti u dětí určuje i genetická výbava nebo citlivost nervové soustavy. Důležitou roli hraje i temperament. Za své úzkosti děti nemohou, je třeba k tomu tak přistupovat a pomáhat jim především pochopením a porozuměním. Nadměrná přítomnost úzkosti v dětském životě, stejně jako přílišná plachost nebo stydlivost, mohou se špatným rodičovským přístupem vést až k vývoji neurotických poruch. Tyto děti bývají v dospělosti nejčastější pacienti v psychiatrických ambulancích.

Rodiče formují

Rodiče formují své děti a jejich velká role v životě dítěte spočívá i v tom, že určují, zda budou jednou umět překážky překonávat, nebo je budou obcházet, či před nimi utíkat. Úzkost u dětí je téma, které někteří zvládnou přirozeně a bez potíží, jiným se může hodit alespoň rada a nikdy není pozdě vyhledat i odbornou pomoc v případě, že si sami nevíte rady.

I proto organizujeme kurz, který vám může rozšířit obzory v této oblasti.
Zájemci o více informací mohou kliknout ZDE nebo ZDE 

 [DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]

Od 1. 1. 2022 i nadále platí pro účast na pohybových aktivitách (veškerá cvičení) povinnost prokázat bezinfekčnost O-N jednou z možností:

•  platný očkovací certifikát (od dokončení očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dní a v případě osoby, která dovršila 18 let věku, zároveň nejvýše 270 dní nebo byla očkována posilovací dávkou) nebo
platný certifikát o prodělané nemoci nebo
při nedokončeném očkování = předložení potvrzení o očkování alespoň jednou dávkou plus PCR test (platnost 72 hodin) na recepci před aktuální lekcí; do doby plné vakcinace musí klient dokládat platný PCR test
• žádné jiné testy a potvrzení nelze bohužel uznat

Kontrola prokázání bezinfekčnosti dle aktuálně platných vládních nařízení bude probíhat od 14. 2 .2022 prostřednictvím aplikace k ověření platnosti certifikátů (čtečka QR kódů). Kontrola může být zopakována kdykoliv v průběhu pololetí. V případě, že v této souvislosti vznikne překážka na straně účastníka (neplatný certifikát), nelze uplatnit nárok na vrácení kurzovného dle storno podmínek.

Výjimky

  1. Děti do 12 let bezinfekčnost neprokazují.
  2. Samostatně test PCR dokládají pouze osoby ve věku 12–18 let a kontraindikovaní ze zdravotních důvodů (nutno doložit certifikátem).
  3. Do ostatních programů (do 20 osob) není třeba dokládat bezinfekčnost. Po dobu programu však platí povinnost ochrany nosu a úst.

Výjimky z nošení respirátorů

•  děti do zahájení školní docházky
•  cvičící osoby (po dobu cvičení)