Úzkost u dětí. Jak ji překonat a kdy už může způsobit vážné problémy?

Úzkost u dětí. Jak ji překonat a kdy už může způsobit vážné problémy?

Úzkost je jedna z nejpřirozenějších, lidských emocí. Znají ji dospělí i děti, a má svou důležitou roli v lidském životě. Nesmíme na ni ale nahlížet pouze jako na negativní emoci. Schopnost prožívat úzkost je důležité a patří ke zdravé, lidské psychice, stejně jako patří ke zdravému psychickému vývoji našich dětí.

Velmi důležitou věcí však je zvládání úzkosti, porozumění jejímu původu a umění s úzkostí zacházet, popřípadě ji překonávat.

Strach z nebezpečí je v pořádku

Úzkost neboli strach, má v lidském prožívání hluboké kořeny už od pravěku. Naznačovala nám, stejně jako zvířecí říši, blížící se nebezpečí a nutnost útoku, nebo útěku. Strach z nebezpečí je správný a je na správném místě, pokud se vyskytneme uprostřed požáru. Přítomnost této emoce nám signalizuje závažnost situace a burcuje nás k výkonu tuto situaci překonat, utéct a přežít.

Existence strachu tedy sama o sobě není špatná. Není možné se jí vyhnout, nebo ji zcela neprožívat a je to tak správně.

Kdy je úzkost problém

Problém nastává v případě, když se nacházíme na krásném a bezpečném místě, a přesto nás zachvátí panika, jako by se blížilo zemětřesení. Když není zjevně viditelná příčina strachu, který se jeví jako bezdůvodný, nebo je jeho příčina absurdní a nám se přesto nedaří jej překonat, pak je čas začít nad věcmi více přemýšlet.

Strachu je třeba porozumět

U dětí je skvělým příkladem separační úzkost. Strach z odloučení od matky, rodičů, strach z cizích lidí… to všechno je velmi přirozená věc, která k dětskému vývoji patří. Problémem se ovšem stává, když se dlouhodobě nedaří jej překonat.

V dětském životě a v jeho psychologickém vývoji je mnoho mezníků, se kterými se úzkost pojí. A pokud mají porozumět, je třeba, aby rozuměli primárně jejich rodiče. Tomu, co se s nimi děje, co prožívají a jak, nebo z jakého důvodu.

Genetická výbava

Míru úzkosti u dětí určuje i genetická výbava nebo citlivost nervové soustavy. Důležitou roli hraje i temperament. Za své úzkosti děti nemohou, je třeba k tomu tak přistupovat a pomáhat jim především pochopením a porozuměním. Nadměrná přítomnost úzkosti v dětském životě, stejně jako přílišná plachost nebo stydlivost, mohou se špatným rodičovským přístupem vést až k vývoji neurotických poruch. Tyto děti bývají v dospělosti nejčastější pacienti v psychiatrických ambulancích.

Rodiče formují

Rodiče formují své děti a jejich velká role v životě dítěte spočívá i v tom, že určují, zda budou jednou umět překážky překonávat, nebo je budou obcházet, či před nimi utíkat. Úzkost u dětí je téma, které někteří zvládnou přirozeně a bez potíží, jiným se může hodit alespoň rada a nikdy není pozdě vyhledat i odbornou pomoc v případě, že si sami nevíte rady.

I proto organizujeme kurz, který vám může rozšířit obzory v této oblasti.
Zájemci o více informací mohou kliknout ZDE nebo ZDE 

 [DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]