Diecézní pouť rodin aneb jak se letos putovalo

 

V sobotu 1. 9. se konala už 15. Diecézní pouť rodin, která letos proběhla úplně jinak, než jak tomu bylo v předchozích ročnících.

Tentokrát se skutečně putovalo a cílem byl poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou. Čtyřmi různě dlouhými trasami od 4 do 16 km se vydalo na 100 poutníků, což vzhledem k upršenému počasí považujeme za ohromný úspěch 🙂

Připravený odpolední program na Zelené hoře přilákal asi 400 návštěvníků – rodin s dětmi – kteří si mohli užít zábavná stanoviště, tvoření nebo komentované prohlídky. Největší zájem však zaznamenala odpolední bohoslužba v bazilice Nanebevzetí Panny Marie v areálu zámku ve Žďáru nad Sázavou, kam zavítalo odhadem tisíc lidí. Z toho máme opravdu velikou radost. Je to pro nás velké povzbuzení a motivace do dalších ročníků.

Jsme si jistí, že letošní opravdické putování přineslo do programu tradiční Diecézních poutí rodin žádoucí osvěžení. A co vy? Zúčastnili jste se pouti rodin 2018? Jak jste si ji užili? Vaše názory a dojmy nás opravdu zajímají a určitě mnohé podněty promítneme do organizace příští pouti. Děkujeme 🙂

Od 1. 1. 2022 i nadále platí pro účast na pohybových aktivitách (veškerá cvičení) povinnost prokázat bezinfekčnost O-N jednou z možností:

•  platný očkovací certifikát (od dokončení očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dní a v případě osoby, která dovršila 18 let věku, zároveň nejvýše 270 dní nebo byla očkována posilovací dávkou) nebo
platný certifikát o prodělané nemoci nebo
při nedokončeném očkování = předložení potvrzení o očkování alespoň jednou dávkou plus PCR test (platnost 72 hodin) na recepci před aktuální lekcí; do doby plné vakcinace musí klient dokládat platný PCR test
• žádné jiné testy a potvrzení nelze bohužel uznat

Kontrola prokázání bezinfekčnosti dle aktuálně platných vládních nařízení bude probíhat od 14. 2 .2022 prostřednictvím aplikace k ověření platnosti certifikátů (čtečka QR kódů). Kontrola může být zopakována kdykoliv v průběhu pololetí. V případě, že v této souvislosti vznikne překážka na straně účastníka (neplatný certifikát), nelze uplatnit nárok na vrácení kurzovného dle storno podmínek.

Výjimky

  1. Děti do 12 let bezinfekčnost neprokazují.
  2. Samostatně test PCR dokládají pouze osoby ve věku 12–18 let a kontraindikovaní ze zdravotních důvodů (nutno doložit certifikátem).
  3. Do ostatních programů (do 20 osob) není třeba dokládat bezinfekčnost. Po dobu programu však platí povinnost ochrany nosu a úst.

Výjimky z nošení respirátorů

•  děti do zahájení školní docházky
•  cvičící osoby (po dobu cvičení)