3 znaky sebevědomé ženy

Jaké jsou 3 hlavní znaky sebevědomé ženy?

Každý z nás máme určitě nějakou představu o tom, jak vypadá sebevědomí, nebo ideu o sebevědomé ženě. Představy jedněch od druhých se mohou samozřejmě lišit, podle toho co my sami obdivujeme, k čemu vzhlížíme, nebo co bychom si sami pro sebe přáli. Jakkoli se ale naše ideály mohou odlišovat, určitě existuje nějaké jádro, které je nám všem společné. Třeba 3 hlavní znaky sebevědomé ženy.

Vysoké podpadky, hlava vzpřímená hrdě vzhůru a vždy úsměv na tváři!

Tak tohle o sebevědomí nevypovídá vůbec nic. Ale v tom se jistě shodneme, i když to (samozřejmě) na oko může vypadat lahodně. Ovšem všechno co “vypadá”, může se i kamuflovat a tak je důležité nepropadat pocitu méněcennosti, pokud naše “hrdě vztyčená šíje” nejen že nepřipomíná jakési plemeno šlechtěného koně, ale někdy je spíš svěšená jako jeho vlastní oháňka. Sebevědomí ale neznamená, že se vždy a za všech okolností projevujeme hrdě a statečně, prostí všech pochybností a nedostatků. To bychom totiž nebyli lidé, kteří chybují, jsou omylní a není jim pokaždé do zpěvu – což je více než přirozené. Lecky se projevuje spíše v situacích, kdy nejsme veřejnosti na očích. Žena se zdravým sebevědomím se může projevovat například takto:

1. Nehádá se, když přijde na odlišný názor

Lidské názory a pohledy na věc jsou tak různorodé, jako lidi sami. A určitě už jste se potkali s někým, kdo ve svém přesvědčení nesnese názor druhého. Má urgentní potřebu přesvědčovat o vlastní cestě. Snaží se, ať už argumenty nebo silou emoce, ukázat správnost svého vlastního názoru. Nicméně síla projevu neznamená nutně i silnou osobnost. Sebevědomá žena naopak umí respektovat. Její sebejistota spočívá ve schopnosti mít svůj vlastní názor a akceptovat názor druhých, ať už se jí zdá správný, či nikoliv.

2. “Nelustruje” manželovi mobil

Nelustruje manželovi mobil a nesnaží se ho svým podezíravým chováním “chytit při činu”. Sebevědomá žena umí důvěřovat a jestliže nedůvěřuje, pak tento problém řeší především sama se sebou a se svým partnerem. Chronická podezíravost svědčí  o nízkém sebevědomí. Lidé, kteří neumí věřit sami sobě a své bezpečné pozici vůči druhým, velmi těžko důvěřují komukoli jinému. Sebevědomá žena se tak nesníží k prohledávání osobních věcí, jako je mobil, nebo emaily.

3. Umí přijmout kompliment a pochvalu

Pokud nás někdo obdaruje komplimentem, pravděpodobně k tomu má důvod. Sebevědomá žena nemá potřebu tyto důvody snižovat, nebo přezírat, říkat že to nestojí za řeč nebo že to vlastně není její zásluha. V případě, že odvedla dobrou práci, něco se jí povedlo nebo i v případě že jí to dnes výjimečně sluší – umí říct prosté “děkuji” a být na sebe právem pyšná.

Na téma žena a sebevědomí by se toho dalo napsat i říci spoustu. A pokud byste se rády dozvěděly víc, nebo vás baví diskutovat na podobné téma, stavte se osobně v Brně na Family Pointu.  Informace zde >>

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]

Od 1. 1. 2022 i nadále platí pro účast na pohybových aktivitách (veškerá cvičení) povinnost prokázat bezinfekčnost O-N jednou z možností:

•  platný očkovací certifikát (od dokončení očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dní a v případě osoby, která dovršila 18 let věku, zároveň nejvýše 270 dní nebo byla očkována posilovací dávkou) nebo
platný certifikát o prodělané nemoci nebo
při nedokončeném očkování = předložení potvrzení o očkování alespoň jednou dávkou plus PCR test (platnost 72 hodin) na recepci před aktuální lekcí; do doby plné vakcinace musí klient dokládat platný PCR test
• žádné jiné testy a potvrzení nelze bohužel uznat

Kontrola prokázání bezinfekčnosti dle aktuálně platných vládních nařízení bude probíhat od 14. 2 .2022 prostřednictvím aplikace k ověření platnosti certifikátů (čtečka QR kódů). Kontrola může být zopakována kdykoliv v průběhu pololetí. V případě, že v této souvislosti vznikne překážka na straně účastníka (neplatný certifikát), nelze uplatnit nárok na vrácení kurzovného dle storno podmínek.

Výjimky

  1. Děti do 12 let bezinfekčnost neprokazují.
  2. Samostatně test PCR dokládají pouze osoby ve věku 12–18 let a kontraindikovaní ze zdravotních důvodů (nutno doložit certifikátem).
  3. Do ostatních programů (do 20 osob) není třeba dokládat bezinfekčnost. Po dobu programu však platí povinnost ochrany nosu a úst.

Výjimky z nošení respirátorů

•  děti do zahájení školní docházky
•  cvičící osoby (po dobu cvičení)