Potkal vás rozvod? Nevadí! Naučte se být šťastní

Jak se vypořádat s rozvodem, co teď a co potom?

Člověk se žení (vdává) s těmi nejlepšími úmysly. Ve svatební den všichni věříme, že tohle je ta pravá (ten pravý), se kterou strávíme zbytek života, splodíme a vychováme děti, vybudujeme něco společného a trvalého, co následně předáme dalším generacím.  Když vstupujeme do manželství, je to  vždy s těmi nejlepšími úmysly a slibujeme si věrnost.

Když porušíme slib

Manželství je v základu především slib. Slib zůstat, vytrvat a milovat i přes případnou nepřízeň osudu. Možná proto nás tak hluboce raní a zasáhne, když se nevyvíjí tak, jak jsme si plánovali, nebo když jednoho dne skončí úplně. Někde uvnitř sebe vnímáme rozvod jako porušený slib. Cítíme se zrazeni, nebo sami čelíme pocitům viny z jeho porušení. Bohužel život, lidé ani jejich úmysly nejsou nikdy jen černé nebo bílé, aby se daly jednoznačně odsoudit. Stejně tak se nedá určit jediný viník, ať už bychom jím měli být my samotní, nebo někdo druhý. A tak i když nás to snad může svádět k hledání viníka a důvodů, nejlépe jak s danou situací můžeme naložit, je akceptovat ji. Akceptovat i když zatím přesně nerozumíme tomu, proč nastala, nebo kde se stala chyba.

Lidé jsou omylní

Snaha pochopit je přirozená. Porozumění věcem a tomu proč se dějí, skutečně pomáhá se s nimi vyrovnat. Nicméně zejména pokud jde o vztahovou rovinu nebo pochopení druhých, není to vždy možné, ne hned. Jednak proto, že jsme každý jiný, dále i proto, že chování a emoce nemají vždy logický a reálný základ. Jsou věci které prostě jsou, a příčina jejich existence se pochopit nedá, nebo přijde sama až v čase tomu určeném.  Proto bychom se neměli tolik tolik trápit s otázkami typu “proč”.

Ptáte se proč? Možná jen proto, že lidé prostě nejsou dokonalí. Protože jsou omylní a všichni dělají chyby, bez výjimky. Pokud hledáte jak se vypořádat s rozvodem, co teď a co potom… Tady je možná ideální začít. Přijetím vlastní omylnosti. Přijetím omylnosti a nedokonalosti druhých, i své vlastní. A není třeba všemu hned rozumět.

Co teď a co potom?

Všechno má své řešení. Je potřeba si uvědomit, že v tom nejste sami a že určitě nejste jediní na světě, komu se stala podobná tragédie. Při snaze se s ní vyrovnat, můžete začít třeba těmito body:

  1. Nejste v tom sám (sama). Nejste jediný(á), kdo řeší podobné problémy.
  2. Máte právo cítit se zklamaní a smutní.
  3. Není třeba hledat viníka. Stačí akceptovat současnou situaci a začít hledat východisko.
  4. Je nutné hledět na děti. Kvůli nim (a pro ně) se rozhodněte být šťastní.
  5. Přihlaste se na kurz na rozcestí a zvládněte to lépe!

Pokud řešíte zmíněné problémy a rádi byste to zvládli co nejlépe, můžete dorazit i na kurz Na rozcestí, který začíná 25.10. Po celou dobu kurzu je připraven i program pro děti s hlídáním, zdarma. Více o kurzu se dozvíte v odkaze ZDE, kde najdete i informace k přihlášení.

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]

Od 1. 1. 2022 i nadále platí pro účast na pohybových aktivitách (veškerá cvičení) povinnost prokázat bezinfekčnost O-N jednou z možností:

•  platný očkovací certifikát (od dokončení očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dní a v případě osoby, která dovršila 18 let věku, zároveň nejvýše 270 dní nebo byla očkována posilovací dávkou) nebo
platný certifikát o prodělané nemoci nebo
při nedokončeném očkování = předložení potvrzení o očkování alespoň jednou dávkou plus PCR test (platnost 72 hodin) na recepci před aktuální lekcí; do doby plné vakcinace musí klient dokládat platný PCR test
• žádné jiné testy a potvrzení nelze bohužel uznat

Kontrola prokázání bezinfekčnosti dle aktuálně platných vládních nařízení bude probíhat od 14. 2 .2022 prostřednictvím aplikace k ověření platnosti certifikátů (čtečka QR kódů). Kontrola může být zopakována kdykoliv v průběhu pololetí. V případě, že v této souvislosti vznikne překážka na straně účastníka (neplatný certifikát), nelze uplatnit nárok na vrácení kurzovného dle storno podmínek.

Výjimky

  1. Děti do 12 let bezinfekčnost neprokazují.
  2. Samostatně test PCR dokládají pouze osoby ve věku 12–18 let a kontraindikovaní ze zdravotních důvodů (nutno doložit certifikátem).
  3. Do ostatních programů (do 20 osob) není třeba dokládat bezinfekčnost. Po dobu programu však platí povinnost ochrany nosu a úst.

Výjimky z nošení respirátorů

•  děti do zahájení školní docházky
•  cvičící osoby (po dobu cvičení)