Pečujte o své manželství. Důležitá je především komunikace

2 základní rady, jak pečovat o své manželství

Každá věc na této zemi vyžaduje nějakou péči, nebo alespoň nějaké podmínky k tomu, aby mohla existovat a růst. Rostliny potřebují vodu a déšť, oheň hoří, pokud je živen dřívím, ptáci potřebují mít kde přistát, postavit hnízdo a tak dále. Každá věc a každý tvor, potřebují ke svému štěstí nějaké podmínky. Stejně tak je tomu v případě, kdy se začnete hlouběji zajímat o své manželství.

Manželství je království dvou.

Henrik Ibsen

Vztahy, víc než cokoli jiného, si vyžadují naši péči a bylo by velmi nemoudré se domnívat, že mohou existovat jen tak a samy o sobě. O dobrý, kvalitní vztah je třeba pečovat. O manželský vztah dvakrát víc. Jak?

Pilovat umění komunikace

Člověk by řekl, že komunikace není nic těžkého a není třeba se ji učit. Mluvíme všichni už od prvních krůčků, někteří jedinci možná ještě víc, než by bylo zdrávo, tak co se ještě učit? Možná je to překvapivé, ale je toho hodně. Nejde totiž jen o slova, ale o pochopení jejich podstaty. K vyjádření jedné věci mohou dva lidé použít úplně rozdílná slova. A slyšet rozdílná slova v nás může vyvolat pocit, že partner mluví o něčem úplně jiném, že nám nerozumí, nebo dokonce odporuje. Na tom základě mohou vznikat nedorozumění, frustrace a dohady.

Dát manželství pevný základ

Jako budova, i manželství se dá stavět buď na vodě, písku, nebo s pevnými základy a na několika bytelných pilířích. Těmi jsou například dobré vztahy s rodiči partnera a zbytkem rodiny, efektivní trávení společného času, umění řešit konflikty nebo schopnost odpouštět. Všechny tyto „dovednosti“ je třeba pěstovat a je dobré vědět jak.

Abychom vám pomohli nejen v tom, najít společný prostor, zveme vás na právě probíhající Manželské večery.

Manželské večery se skládají celkem z osmi setkání s výbornou večeří při svíčkách v příjemné atmosféře, po které následuje praktická promluva na jedno z témat kurzu a na závěr diskuze ve dvou nad daným tématem. Nikomu nemusíte o svém vztahu nic říkat, nečekají vás žádná skupinová cvičení. Rádi bychom, abyste se u nás cítili jako na rande.

Manželské večery jsou určeny pro každého, kdo chce zlepšit svůj vztah bez ohledu na délku manželství, bez ohledu na životní filosofii – vycházejí z principů křesťanské lásky, bez ohledu na to, zda jste manželé či trvalí partneři. Stavíte se?

Přihlášení a detailní informace o večerech ZDE

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]

Od 1. 1. 2022 i nadále platí pro účast na pohybových aktivitách (veškerá cvičení) povinnost prokázat bezinfekčnost O-N jednou z možností:

•  platný očkovací certifikát (od dokončení očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dní a v případě osoby, která dovršila 18 let věku, zároveň nejvýše 270 dní nebo byla očkována posilovací dávkou) nebo
platný certifikát o prodělané nemoci nebo
při nedokončeném očkování = předložení potvrzení o očkování alespoň jednou dávkou plus PCR test (platnost 72 hodin) na recepci před aktuální lekcí; do doby plné vakcinace musí klient dokládat platný PCR test
• žádné jiné testy a potvrzení nelze bohužel uznat

Kontrola prokázání bezinfekčnosti dle aktuálně platných vládních nařízení bude probíhat od 14. 2 .2022 prostřednictvím aplikace k ověření platnosti certifikátů (čtečka QR kódů). Kontrola může být zopakována kdykoliv v průběhu pololetí. V případě, že v této souvislosti vznikne překážka na straně účastníka (neplatný certifikát), nelze uplatnit nárok na vrácení kurzovného dle storno podmínek.

Výjimky

  1. Děti do 12 let bezinfekčnost neprokazují.
  2. Samostatně test PCR dokládají pouze osoby ve věku 12–18 let a kontraindikovaní ze zdravotních důvodů (nutno doložit certifikátem).
  3. Do ostatních programů (do 20 osob) není třeba dokládat bezinfekčnost. Po dobu programu však platí povinnost ochrany nosu a úst.

Výjimky z nošení respirátorů

•  děti do zahájení školní docházky
•  cvičící osoby (po dobu cvičení)