sendvic_alarm_tlacitko

Tísňová péče: tlačítko, které pomáhá

Tráví senior svůj čas doma sám? Obáváte se, že ho náhle přepadne slabost, zhorší se mu zdravotní stav anebo kupříkladu upadne? Chcete, aby si mohl zajistit okamžitou pomoc v jakékoli nepředvídatelné a krizové situaci a byl tak více soběstačný?

Tísňová péče

V těchto případech je možné využít službu tzv. tísňové péče. Jedná se o sociální terénní službu určenou pro osoby žijící samostatně, které jsou ale kvůli svému věku, nemoci nebo postižení vystaveny riziku ohrožení zdraví nebo života.

Seniorovi v rámci služby bude bezplatně zapůjčeno zařízení, které bude mít neustále při sobě. Stisknutím jednoho tlačítka se v případě nouze spojí s vyškoleným operátorem, který krizovou situaci vyhodnotí a začne ji ihned řešit. Zavolá pomoc, může kontaktovat rodinu, blízké osoby, obvodního lékaře, záchrannou službu, hasiče, policii apod.

SOS zařízení – co je to?

Tímto SOS zařízením může být tlačítko na přívěsku, náramkové hodinky či telefon. Anebo bude v domácnosti seniora nainstalované zařízení, které umí například vyhodnotit, že se v bytě delší dobu nikdo nepohyboval a automaticky se spojí s dispečinkem. Záleží vždy na konkrétním poskytovateli, jakou formu služby nabízí.

Jak služba funguje

Služba “tísňová péče” funguje nepřetržitě. Poplatek za službu se pohybuje od 150 Kč do zhruba 450 Kč měsíčně a může být hrazen z příspěvku na péči.

Jak dokládají údaje Ministerstva práce a sociálních věcí, počet těch, kteří tísňovou péči využívají, v průběhu let roste. V roce 2014 ministerstvo evidovalo v České republice 1 845 uživatelů, v roce 2018 jich už bylo 2 889. Z toho většinu tvořily ženy, kterých bylo 2 359. V Jihomoravském kraji v daném roce tísňovou péči využilo 166 osob.

Registr poskytovatelů sociálních služeb MPSV

Přehled organizací, které zajišťují tísňovou péči

Použitý obrázek: https://bit.ly/39YNwlU

Od 1. 1. 2022 i nadále platí pro účast na pohybových aktivitách (veškerá cvičení) povinnost prokázat bezinfekčnost O-N jednou z možností:

•  platný očkovací certifikát (od dokončení očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dní a v případě osoby, která dovršila 18 let věku, zároveň nejvýše 270 dní nebo byla očkována posilovací dávkou) nebo
platný certifikát o prodělané nemoci nebo
při nedokončeném očkování = předložení potvrzení o očkování alespoň jednou dávkou plus PCR test (platnost 72 hodin) na recepci před aktuální lekcí; do doby plné vakcinace musí klient dokládat platný PCR test
• žádné jiné testy a potvrzení nelze bohužel uznat

Kontrola prokázání bezinfekčnosti dle aktuálně platných vládních nařízení bude probíhat od 14. 2 .2022 prostřednictvím aplikace k ověření platnosti certifikátů (čtečka QR kódů). Kontrola může být zopakována kdykoliv v průběhu pololetí. V případě, že v této souvislosti vznikne překážka na straně účastníka (neplatný certifikát), nelze uplatnit nárok na vrácení kurzovného dle storno podmínek.

Výjimky

  1. Děti do 12 let bezinfekčnost neprokazují.
  2. Samostatně test PCR dokládají pouze osoby ve věku 12–18 let a kontraindikovaní ze zdravotních důvodů (nutno doložit certifikátem).
  3. Do ostatních programů (do 20 osob) není třeba dokládat bezinfekčnost. Po dobu programu však platí povinnost ochrany nosu a úst.

Výjimky z nošení respirátorů

•  děti do zahájení školní docházky
•  cvičící osoby (po dobu cvičení)