Doba koronaviru jako šance pro pečující?

Čas koronavirových opatření je nesporně pro sendvičovou generaci (osoby pečující zároveň o děti i seniory) náročným obdobím. Potřeba péče o děti i seniory stoupla – zařízení pro děti se uzavřela, sociální služby fungují v jiném, omezeném režimu. Zároveň však tato doba v sobě přináší potenciál ke změně a uvědomění – zmobilizovat ty členy rodiny, kteří byli doposud v péči méně aktivní, říct si o pomoc a narušit dlouhodobě zajeté modely péče.

Aktuálně probíhající dotazníkové šetření našeho centra ukazuje, že pečující (převážně ženy) vnímají jako nejčastější překážky v péči o seniora to, že nemají dostatek času na péči a jsou vytížené. Pečující se cítí dlouhodobě vyčerpané, unavené, ve stresu a téměř všechny se potýkají s nedostatkem času na sebe, své koníčky, odpočinek anebo společenský život. Péče o seniora a dítě pro mnohé znamenala vzdát se času pro sebe. Jenže jak se dále v dotazníku ukazuje, je to právě čas pro sebe, který pečujícím pomáhá snižovat stres a cítit se lépe.

Korona jako šance na změnu

Doba kornavirových opatření, paradoxně tím, že navýšila potřeby péče, se může stát pro pečující požehnáním a šancí na změnu. V otázkách péče je totiž běžné, že to, jak se péče o stárnoucí (pra)rodiče v rodině nastaví na začátku (kdo primárně pečuje, jak mu jiní pomáhají, jestli se využívají i sociální služby apod.), přetrvává dál, i když potřeba péče narůstá a primární pečovatel je zahlcen. Nárůst potřeby péče o seniory je pozvolný a těžko se přestavují modely péče v běžném denním provozu.

Koronavirová opatření rozhodně běžný provoz a stereotypy narušila a otevřela tak cestu ke změně. Pro některé rodiny to může být šance víc se semknout a začít si více pomáhat a ulehčit vytíženým pečujícím. Některé rodiny však již svoje kapacity vyčerpaly a je nutné hledat pomoc zvenčí.

Využijte tuto možnost pro zamyšlení se nad svými potřebami, touhami a jejich naplňováním

Myslete pozitivně a zkuste si představit ideální model života a péče. Pak se můžete pokusit jej přetavit do reality. Kontaktujte své příbuzné a zkuste vymyslet model péče vhodný pro vaši konkrétní rodinu. Domluvte se na tom, jak se všichni můžete podílet na péči – nákupy, vaření, doprovody k lékaři, vyřizování úředních záležitostí, obstarání hygieny, návštěvy, finanční podpora apod. Nebo si třeba někdo může vzít (pra)rodiče občas k sobě na „dovolenou“, aby si mohl hlavní pečující odpočinout. Možnosti podpory jsou různé, je to velký prostor pro rodinnou kreativitu.

Když není možná pomoc v rámci rodiny anebo nestačí, pořád existuje velké množství organizací a sociálních služeb, které mohou pečujícím pomoci. Nejste v tom sami. CRSP aktuálně pracuje na přehledném adresáři služeb, které mohou pečující ve městě Brně využít. V dalších příspěvcích vám tyto služby blíže popíšeme.

Budeme moc rádi, pokud nám sdělíte, s čím se vy jako pečující potýkáte a co konkrétně řešíte.

Pomocí jeho výsledků můžeme dál ovlivňovat, jaká podpora se bude pečujícím v Brně nabízet. Chceme vám pomoci a přejeme vám, ať je váš život a péče naplňující a máte se i vy o koho opřít.

Více o problematice sendvičové generace a projektu CRSP  >>> zde