Doba koronaviru jako šance pro pečující?

Čas koronavirových opatření je nesporně pro sendvičovou generaci (osoby pečující zároveň o děti i seniory) náročným obdobím. Potřeba péče o děti i seniory stoupla – zařízení pro děti se uzavřela, sociální služby fungují v jiném, omezeném režimu. Zároveň však tato doba v sobě přináší potenciál ke změně a uvědomění – zmobilizovat ty členy rodiny, kteří byli doposud v péči méně aktivní, říct si o pomoc a narušit dlouhodobě zajeté modely péče.

Aktuálně probíhající dotazníkové šetření našeho centra ukazuje, že pečující (převážně ženy) vnímají jako nejčastější překážky v péči o seniora to, že nemají dostatek času na péči a jsou vytížené. Pečující se cítí dlouhodobě vyčerpané, unavené, ve stresu a téměř všechny se potýkají s nedostatkem času na sebe, své koníčky, odpočinek anebo společenský život. Péče o seniora a dítě pro mnohé znamenala vzdát se času pro sebe. Jenže jak se dále v dotazníku ukazuje, je to právě čas pro sebe, který pečujícím pomáhá snižovat stres a cítit se lépe.

Korona jako šance na změnu

Doba kornavirových opatření, paradoxně tím, že navýšila potřeby péče, se může stát pro pečující požehnáním a šancí na změnu. V otázkách péče je totiž běžné, že to, jak se péče o stárnoucí (pra)rodiče v rodině nastaví na začátku (kdo primárně pečuje, jak mu jiní pomáhají, jestli se využívají i sociální služby apod.), přetrvává dál, i když potřeba péče narůstá a primární pečovatel je zahlcen. Nárůst potřeby péče o seniory je pozvolný a těžko se přestavují modely péče v běžném denním provozu.

Koronavirová opatření rozhodně běžný provoz a stereotypy narušila a otevřela tak cestu ke změně. Pro některé rodiny to může být šance víc se semknout a začít si více pomáhat a ulehčit vytíženým pečujícím. Některé rodiny však již svoje kapacity vyčerpaly a je nutné hledat pomoc zvenčí.

Využijte tuto možnost pro zamyšlení se nad svými potřebami, touhami a jejich naplňováním

Myslete pozitivně a zkuste si představit ideální model života a péče. Pak se můžete pokusit jej přetavit do reality. Kontaktujte své příbuzné a zkuste vymyslet model péče vhodný pro vaši konkrétní rodinu. Domluvte se na tom, jak se všichni můžete podílet na péči – nákupy, vaření, doprovody k lékaři, vyřizování úředních záležitostí, obstarání hygieny, návštěvy, finanční podpora apod. Nebo si třeba někdo může vzít (pra)rodiče občas k sobě na „dovolenou“, aby si mohl hlavní pečující odpočinout. Možnosti podpory jsou různé, je to velký prostor pro rodinnou kreativitu.

Když není možná pomoc v rámci rodiny anebo nestačí, pořád existuje velké množství organizací a sociálních služeb, které mohou pečujícím pomoci. Nejste v tom sami. CRSP aktuálně pracuje na přehledném adresáři služeb, které mohou pečující ve městě Brně využít. V dalších příspěvcích vám tyto služby blíže popíšeme.

Budeme moc rádi, pokud nám sdělíte, s čím se vy jako pečující potýkáte a co konkrétně řešíte.

Pomocí jeho výsledků můžeme dál ovlivňovat, jaká podpora se bude pečujícím v Brně nabízet. Chceme vám pomoci a přejeme vám, ať je váš život a péče naplňující a máte se i vy o koho opřít.

Více o problematice sendvičové generace a projektu CRSP  >>> zde

Od 1. 1. 2022 i nadále platí pro účast na pohybových aktivitách (veškerá cvičení) povinnost prokázat bezinfekčnost O-N jednou z možností:

•  platný očkovací certifikát (od dokončení očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dní a v případě osoby, která dovršila 18 let věku, zároveň nejvýše 270 dní nebo byla očkována posilovací dávkou) nebo
platný certifikát o prodělané nemoci nebo
při nedokončeném očkování = předložení potvrzení o očkování alespoň jednou dávkou plus PCR test (platnost 72 hodin) na recepci před aktuální lekcí; do doby plné vakcinace musí klient dokládat platný PCR test
• žádné jiné testy a potvrzení nelze bohužel uznat

Kontrola prokázání bezinfekčnosti dle aktuálně platných vládních nařízení bude probíhat od 14. 2 .2022 prostřednictvím aplikace k ověření platnosti certifikátů (čtečka QR kódů). Kontrola může být zopakována kdykoliv v průběhu pololetí. V případě, že v této souvislosti vznikne překážka na straně účastníka (neplatný certifikát), nelze uplatnit nárok na vrácení kurzovného dle storno podmínek.

Výjimky

  1. Děti do 12 let bezinfekčnost neprokazují.
  2. Samostatně test PCR dokládají pouze osoby ve věku 12–18 let a kontraindikovaní ze zdravotních důvodů (nutno doložit certifikátem).
  3. Do ostatních programů (do 20 osob) není třeba dokládat bezinfekčnost. Po dobu programu však platí povinnost ochrany nosu a úst.

Výjimky z nošení respirátorů

•  děti do zahájení školní docházky
•  cvičící osoby (po dobu cvičení)