sendvic_odlehcovaci_sluzby

Odlehčovací služby: aby pečující získali více času

Slyšeli jste už o možnostech odlehčovacích služeb? Přemýšleli jste, že byste je využili?

Kromě termínu odlehčovací služby se můžete také setkat s pojmenováním respitní péče neboli podpora pečujících.

Jedná se o sociální služby, jejichž hlavním cílem, jak už název napovídá, je pomoci odlehčit domácím pečovatelům. Umožnit jim, aby měli čas zařídit si své osobní záležitosti, odpočinout si anebo najít vhodný způsob, jak se o nemohoucího člena rodiny postarat. Dalším cílem služeb je zlepšit klientovu soběstačnost a samostatnost, aktivizovat ho a podporovat, aby vytvářel a udržoval sociální vazby například s jeho vrstevníky.

Pečující nejvíce trápí nedostatek času

Právě probíhající dotazníkové šetření zabývající se problematikou péče o děti a seniory (http://www.click4survey.cz/s4/33707/1ecd86f3) ukazuje, že pečující vnímají jako nejčastější problémy nedostatek času na péči a vytíženost.

Příslušníci tzv. sendvičové generace se cítí dlouhodobě vyčerpaní, unavení, ve stresu a téměř všichni se potýkají s nedostatkem času na sebe, své koníčky, odpočinek anebo společenský život. Aby byli pečující schopni poskytovat kvalitní pomoc a podporu a současně neohrožovali své fyzické i psychické zdraví, je nutné, aby se mohli obrátit na někoho, kdo jim odlehčí.

Co nabízí odlehčovací služby

Dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, § 44 odlehčovací služby poskytují:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
 • poskytnutí ubytování v případě pobytové služby,
  zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.

Odlehčovací služby jsou určeny pro osoby, které mají sníženou soběstačnost a to z důvodu jejich vysokého věku, chronického onemocnění či zdravotního postižení, a o které je jinak pečováno v domácím prostředí.

Je možné využít třech typů služeb a to podle toho, jestli potřebujete:

 • aby senior zůstal doma: terénní služby
 • nebo aby byl krátce umístěn v některém pobytovém zařízení: pobytové služby
 • případně, aby docházel/byl doprovázen do zařízení sociálních služeb: ambulantní služby

Služba je hrazená, ale maximální možná výše jednotlivých plateb je stanovená vyhláškou č. 505/2006 Sb. v § 10.

Služba je dle zákona poskytována nejdéle na 3 měsíce.

Nyní pro Vás připravujeme online adresář služeb, ve kterém najdete odkazy také na odlehčovací služby v Brně.

Od 1. 1. 2022 i nadále platí pro účast na pohybových aktivitách (veškerá cvičení) povinnost prokázat bezinfekčnost O-N jednou z možností:

•  platný očkovací certifikát (od dokončení očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dní a v případě osoby, která dovršila 18 let věku, zároveň nejvýše 270 dní nebo byla očkována posilovací dávkou) nebo
platný certifikát o prodělané nemoci nebo
při nedokončeném očkování = předložení potvrzení o očkování alespoň jednou dávkou plus PCR test (platnost 72 hodin) na recepci před aktuální lekcí; do doby plné vakcinace musí klient dokládat platný PCR test
• žádné jiné testy a potvrzení nelze bohužel uznat

Kontrola prokázání bezinfekčnosti dle aktuálně platných vládních nařízení bude probíhat od 14. 2 .2022 prostřednictvím aplikace k ověření platnosti certifikátů (čtečka QR kódů). Kontrola může být zopakována kdykoliv v průběhu pololetí. V případě, že v této souvislosti vznikne překážka na straně účastníka (neplatný certifikát), nelze uplatnit nárok na vrácení kurzovného dle storno podmínek.

Výjimky

 1. Děti do 12 let bezinfekčnost neprokazují.
 2. Samostatně test PCR dokládají pouze osoby ve věku 12–18 let a kontraindikovaní ze zdravotních důvodů (nutno doložit certifikátem).
 3. Do ostatních programů (do 20 osob) není třeba dokládat bezinfekčnost. Po dobu programu však platí povinnost ochrany nosu a úst.

Výjimky z nošení respirátorů

•  děti do zahájení školní docházky
•  cvičící osoby (po dobu cvičení)