sedndvic_mediace

Mediace: pomoc při řešení sporů (nejen) v rodině

Na začátku i v průběhu péče o seniora a děti vyvstávají často otázky: kdo bude pečovat a jak často, které služby by bylo dobré využít, kdo může pomoci, na koho se obrátit, kde hledat radu? Jednou z možností, jak konstruktivně řešit případné neshody je mediace.

Kdy mediace pomáhá

Může se stát, že různí členové rodiny, i samotný opečovávaný, budou mít rozdílné názory a budou chtít situaci řešit jinak, anebo ji neřešit vůbec. Lidé se mohou přestat stýkat, začít se navzájem přehlížet, nemluvit spolu anebo se naopak přizpůsobit, aby byl klid, ale přitom vnitřně trpět.1 Vznikající konflikty ubírají síly, znesnadňují poskytování péče, zvyšují stres a mohou vést až k pocitům vyhoření.

Nevíte si rady, jak komunikovat s rodinou a jak se mezi sebou domluvit na řešení krizové situace? Nemůžete se s ostatními dohodnout, jak bude probíhat péče o nemohoucího člena rodiny? Zhoršily se vztahy mezi vámi, partnerem, rodiči anebo dalšími příbuznými?

Jak to funguje

V takových chvílích je dobré pokusit se spolu domluvit. Jednou z možností je využít služby tzv. mediace a za pomoci nestranné osoby najít společnou řeč. Při mediaci se znesvářené strany sejdou na neutrální půdě a spolu s mediátorem se snaží najít kompromis. V rámci mediace můžete povědět druhým o svých potřebách tak, aby vás vyslyšeli a rozuměli vám. Ujasníte si, o co vám v konfliktu jde, co je pro vás důležité a pochopíte, jak to vidí druhá strana.2 Mediátor vám pomůže, abyste všichni postihli podstatu problému a nalezli společné a oboustranně přijatelné řešení.3

Můžete oslovit mediační centrum, nebo konkrétního mediátora. Pokud druhá strana nechce situaci řešit, zkuste se s mediátorem domluvit, zda by ji zkusil oslovit on, vysvětlil jí výhody mediace a nechal jí čas na rozmyšlenou, zda se chce zapojit.

Cena za službu by měla být vždy domluvena předem. Doba setkání je individuální, ale zpravidla se udává okolo tří hodin. Mediátor je vázán mlčenlivostí, takže se o vašem problému nikdo jiný nic nedozví.

Sendvičová generace

Přečtěte si více o tzv. "sendvičové generaci".

Od 1. 1. 2022 i nadále platí pro účast na pohybových aktivitách (veškerá cvičení) povinnost prokázat bezinfekčnost O-N jednou z možností:

•  platný očkovací certifikát (od dokončení očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dní a v případě osoby, která dovršila 18 let věku, zároveň nejvýše 270 dní nebo byla očkována posilovací dávkou) nebo
platný certifikát o prodělané nemoci nebo
při nedokončeném očkování = předložení potvrzení o očkování alespoň jednou dávkou plus PCR test (platnost 72 hodin) na recepci před aktuální lekcí; do doby plné vakcinace musí klient dokládat platný PCR test
• žádné jiné testy a potvrzení nelze bohužel uznat

Kontrola prokázání bezinfekčnosti dle aktuálně platných vládních nařízení bude probíhat od 14. 2 .2022 prostřednictvím aplikace k ověření platnosti certifikátů (čtečka QR kódů). Kontrola může být zopakována kdykoliv v průběhu pololetí. V případě, že v této souvislosti vznikne překážka na straně účastníka (neplatný certifikát), nelze uplatnit nárok na vrácení kurzovného dle storno podmínek.

Výjimky

  1. Děti do 12 let bezinfekčnost neprokazují.
  2. Samostatně test PCR dokládají pouze osoby ve věku 12–18 let a kontraindikovaní ze zdravotních důvodů (nutno doložit certifikátem).
  3. Do ostatních programů (do 20 osob) není třeba dokládat bezinfekčnost. Po dobu programu však platí povinnost ochrany nosu a úst.

Výjimky z nošení respirátorů

•  děti do zahájení školní docházky
•  cvičící osoby (po dobu cvičení)