Domácí zdravotní péče: když zdravotní sestry dochází za nemocným domů

Pečujete o seniora, který potřebuje zdravotní péči, ale současně byste rádi, aby zůstal doma? 

Řešením může být domácí zdravotní péče

Jednou z možností, je obrátit se na praktického lékaře, aby seniorovi předepsal domácí zdravotní péči. Neexistují podmínky, které by měl člověk naplnit, aby mohl o domácí péči požádat. Rozhoduje pouze diagnóza a mobilita pacienta – tedy to, jestli je schopen k lékaři docházet.1

Cílem domácí zdravotní péče je zajistit zdravotní péči ve vlastním prostředí pacienta, ať už je to u něj doma, nebo u jeho rodiny. Je možné ji využít, když je potřeba pacientovi pravidelně píchat injekce, podávat infuze, stav pacienta vyžaduje cévkování, převazy, rehabilitaci, odběry krve apod.

Domácí zdravotní péče přispívá k tomu, aby byli pacienti hospitalizováni, jen když je to nezbytně nutné. Pobyt doma pomáhá zlepšovat psychický stav nemocných a udržuje rodinu pohromadě.

Jaký je postup?

Domácí zdravotní péči předepisuje praktický lékař, anebo odborný lékař, pokud je pacient propuštěn z nemocnice, kde byl hospitalizován.  Lékař indikuje jak často a jaké úkony pacient potřebuje. Praktický lékař může tuto péči předepsat nejdéle na 3 měsíce, odborný lékař pak maximálně na 14 dnů. Samotnou péči pak poskytují zdravotní sestry, které dochází za pacientem domů.

Výběr organizace anebo agentury poskytující domácí zdravotní péči je na pacientovi a jeho rodině. Lékař může nějakou doporučit, ale rozhodnutí, kterou využít, je na straně nemocného a jeho nejbližších. 

Všechny zdravotnické úkony jsou hrazeny zdravotní pojišťovnou pacienta, a to v rozsahu do tří hodin denně.