Domácí zdravotní péče: když zdravotní sestry dochází za nemocným domů

Pečujete o seniora, který potřebuje zdravotní péči, ale současně byste rádi, aby zůstal doma? 

Řešením může být domácí zdravotní péče

Jednou z možností, je obrátit se na praktického lékaře, aby seniorovi předepsal domácí zdravotní péči. Neexistují podmínky, které by měl člověk naplnit, aby mohl o domácí péči požádat. Rozhoduje pouze diagnóza a mobilita pacienta – tedy to, jestli je schopen k lékaři docházet.1

Cílem domácí zdravotní péče je zajistit zdravotní péči ve vlastním prostředí pacienta, ať už je to u něj doma, nebo u jeho rodiny. Je možné ji využít, když je potřeba pacientovi pravidelně píchat injekce, podávat infuze, stav pacienta vyžaduje cévkování, převazy, rehabilitaci, odběry krve apod.

Domácí zdravotní péče přispívá k tomu, aby byli pacienti hospitalizováni, jen když je to nezbytně nutné. Pobyt doma pomáhá zlepšovat psychický stav nemocných a udržuje rodinu pohromadě.

Jaký je postup?

Domácí zdravotní péči předepisuje praktický lékař, anebo odborný lékař, pokud je pacient propuštěn z nemocnice, kde byl hospitalizován.  Lékař indikuje jak často a jaké úkony pacient potřebuje. Praktický lékař může tuto péči předepsat nejdéle na 3 měsíce, odborný lékař pak maximálně na 14 dnů. Samotnou péči pak poskytují zdravotní sestry, které dochází za pacientem domů.

Výběr organizace anebo agentury poskytující domácí zdravotní péči je na pacientovi a jeho rodině. Lékař může nějakou doporučit, ale rozhodnutí, kterou využít, je na straně nemocného a jeho nejbližších. 

Všechny zdravotnické úkony jsou hrazeny zdravotní pojišťovnou pacienta, a to v rozsahu do tří hodin denně. 

Od 1. 1. 2022 i nadále platí pro účast na pohybových aktivitách (veškerá cvičení) povinnost prokázat bezinfekčnost O-N jednou z možností:

•  platný očkovací certifikát (od dokončení očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dní a v případě osoby, která dovršila 18 let věku, zároveň nejvýše 270 dní nebo byla očkována posilovací dávkou) nebo
platný certifikát o prodělané nemoci nebo
při nedokončeném očkování = předložení potvrzení o očkování alespoň jednou dávkou plus PCR test (platnost 72 hodin) na recepci před aktuální lekcí; do doby plné vakcinace musí klient dokládat platný PCR test
• žádné jiné testy a potvrzení nelze bohužel uznat

Kontrola prokázání bezinfekčnosti dle aktuálně platných vládních nařízení bude probíhat od 14. 2 .2022 prostřednictvím aplikace k ověření platnosti certifikátů (čtečka QR kódů). Kontrola může být zopakována kdykoliv v průběhu pololetí. V případě, že v této souvislosti vznikne překážka na straně účastníka (neplatný certifikát), nelze uplatnit nárok na vrácení kurzovného dle storno podmínek.

Výjimky

  1. Děti do 12 let bezinfekčnost neprokazují.
  2. Samostatně test PCR dokládají pouze osoby ve věku 12–18 let a kontraindikovaní ze zdravotních důvodů (nutno doložit certifikátem).
  3. Do ostatních programů (do 20 osob) není třeba dokládat bezinfekčnost. Po dobu programu však platí povinnost ochrany nosu a úst.

Výjimky z nošení respirátorů

•  děti do zahájení školní docházky
•  cvičící osoby (po dobu cvičení)