Covid portál: informace o covidu a každodenním životě

Nevyznáte se v současných opatření vlády týkající se covidu? Tápete, co se vlastně všechno může a co je naopak zakázané? Nejste si jisti, jak správně postupovat například při péči o seniora nebo o dítě? Covid portál (https://covid.gov.cz/) nabízí detailní informace v souvislosti s covidem v běžném životě. 

Covid portál – co zde najdete?

Naleznete zde informace týkající se různých oblastí života (děti a studentů, kultury, nemocnic a sociálních zařízení, pohybu venku, roušek a mnoho dalších) a také seznam aktuálních opatření vlády.

Portál se zaměřuje rovněž na každodenní problémy seniorů a jak je zvládat, anebo na situaci rodičů.

Dále se zde dozvíte:

a mnoho dalších informací.

Od 1. 1. 2022 i nadále platí pro účast na pohybových aktivitách (veškerá cvičení) povinnost prokázat bezinfekčnost O-N jednou z možností:

•  platný očkovací certifikát (od dokončení očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dní a v případě osoby, která dovršila 18 let věku, zároveň nejvýše 270 dní nebo byla očkována posilovací dávkou) nebo
platný certifikát o prodělané nemoci nebo
při nedokončeném očkování = předložení potvrzení o očkování alespoň jednou dávkou plus PCR test (platnost 72 hodin) na recepci před aktuální lekcí; do doby plné vakcinace musí klient dokládat platný PCR test
• žádné jiné testy a potvrzení nelze bohužel uznat

Kontrola prokázání bezinfekčnosti dle aktuálně platných vládních nařízení bude probíhat od 14. 2 .2022 prostřednictvím aplikace k ověření platnosti certifikátů (čtečka QR kódů). Kontrola může být zopakována kdykoliv v průběhu pololetí. V případě, že v této souvislosti vznikne překážka na straně účastníka (neplatný certifikát), nelze uplatnit nárok na vrácení kurzovného dle storno podmínek.

Výjimky

  1. Děti do 12 let bezinfekčnost neprokazují.
  2. Samostatně test PCR dokládají pouze osoby ve věku 12–18 let a kontraindikovaní ze zdravotních důvodů (nutno doložit certifikátem).
  3. Do ostatních programů (do 20 osob) není třeba dokládat bezinfekčnost. Po dobu programu však platí povinnost ochrany nosu a úst.

Výjimky z nošení respirátorů

•  děti do zahájení školní docházky
•  cvičící osoby (po dobu cvičení)