poradna-v-klidu-o-neklidu

Poradna V klidu o neklidu

Pro rodiče hyperaktivních a neklidných dětí, ale také pro odborníky, kteří s dětmi s ADHD pracují ve školních zařízeních, kroužcích apod., nabízíme poradnu “V klidu o neklidu“.

Poradna V klidu o neklidu

Smyslem poradenství je pomoci rodičům hyperaktivních a neklidných dětí a odborníkům, kteří s dětmi s ADHD pracují (např. učitelům, vychovatelům, vedoucím kroužků) zvládat obtíže spojené s výchovou a prací s dětmi s ADHD.

Poradna je prostor pouze pro Vás, proto konzultace probíhají bez přítomnosti dítěte. V rámci poradny neprovádíme diagnostiku.

Poradenství je možné využít jednorázově i opakovaně. 

poradna-v-klidu-o-neklidu

dle předchozí domluvy

Centrum pro rodinu a sociální péči se problematice rodin s neklidnými a hyperaktivními dětmi (ADHD) věnuje od roku 1999. Jsme v této oblasti jedna z nejzkušenějších organizací.