Jak vidíme dítě s ADHD: Problém, nebo dar?

Jak vidíme dítě s ADHD: Problém, nebo dar?

Život s ratolestmi, kterým bylo diagnostikováno ADHD (porucha pozornosti s hyperaktivitou), s sebou nese určitá úskalí a obtížnosti. Nicméně ani dítě s ADHD nás nemusí přílišně vyčerpávat, nebo přivádět k zoufalství, pokud víme JAK s ním pracovat a jak vytvářet společný, harmonický vztah, který následně pomáhá i budoucímu, bezproblémovému začlenění dítěte do společnosti.

Zjištění, že naše dítě “trpí” diagnózou poruchy pozornosti nebo hyperaktivity, nemusí být ani utrpení, ani tragédie. Stačí jen nahlížet na věc ze správného úhlu a umět s ní pracovat.

Nedívejte se na své dítě jako na problematické

Když vyvstane v životě problém, ať už jde o cokoli (včetně diagnózy ADHD), někdo vidí pouze zmíněné trable, jiný vidí příležitost, nové možnosti nebo dar. I když všichni známe problematiku ADHD právě jako “problematiku”, měli bychom si uvědomit, že problém samotný není v našem dítěti. Diagnóza hyperaktivity sice řadí naši ratolest do určité, menšinové skupiny, ale jak víme: být jiný než většina, znamená také být výjimečný. Naše dítě je tedy výjimečné. A to vyžaduje výjimečný a odlišný přístup k němu.

Fakt samotný, že se naše dítě něčím vymyká, můžeme vnímat jako dar. Albert Einstein se vymykal většině. Steven Hawking se vymykal většině. Nebo třeba Alfred Nobel. Proč jsou tato jména nám všem známá? Právě proto, že je nosili lidé, kteří nebyli jako všichni ostatní. Nedívejte se na své dítě jako na problematické, i když k tomu “diagnóza” může svádět. Zkuste jej vnímat jako výjimečné a přijímejte jej takové, jaké je.

Porozumějte dítěti i diagnóze

Dnes již existuje obrovská řada materiálů, díky kterým lze ADHD porozumět. Když porozumíme principu, na jaké bázi funguje motorové vozidlo se spalováním na naftu, nebudeme se snažit nutit jej jezdit na benzín. Stejně tak se na něj nemůžeme zlobit, že se na benzín odmítá rozjet. V podobně triviálních záležitostech nám to připadá jasné. Ale stejně to funguje s lidmi a jejich potřebami. Každý jsme trochu jiný. Každý máme nějaký vnitřní motor, který je s něčím v souladu a něco naopak neumí přijmout. Porozumění je klíč, díky kterému můžete začít k dítěti přistupovat  tak, aby to bylo přínosem jemu i vám.

Zabezpečit správné aktivity. Postarat se o řád a pravidelnost některých věcí v jeho životě. Netrestat zbytečně za věci, které vlastně nedělá úmyslně a není schopno je ovlivnit. Umět správným způsobem motivovat, odměňovat a dát prostor vybít emoce i energii.

To vše, samozřejmě, může být na jednoho někdy moc. Nebojte se proto obracet na odborníky, kteří jsou tu od toho, aby vám pomohli nejen porozumět, ale i nastavit správné stereotypy a přístup. Využít můžete i speciálních, volnočasových aktivit pro děti s ADHD, kdy o ně bude skvěle postaráno v rukou odborníků a vy můžete využít daný čas k vlastnímu odpočinku. Zkuste třeba:

SKEENER – program pro hyperaktivní a neklidné děti ve věku 8 až 13 let

Program je určen hyperaktivním a neklidným dětem ve věku 8–13 let a je zaměřen na nácvik soustředěnosti, zvládání negativních emocí (vztek, agrese) a zlepšení komunikace ve skupině. Děti se naučí lépe komunikovat a spolupracovat s vrstevníky i dospělými a to formou her a činností, které jsou přijatelné jejich věku.

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]

Od 1. 1. 2022 i nadále platí pro účast na pohybových aktivitách (veškerá cvičení) povinnost prokázat bezinfekčnost O-N jednou z možností:

•  platný očkovací certifikát (od dokončení očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dní a v případě osoby, která dovršila 18 let věku, zároveň nejvýše 270 dní nebo byla očkována posilovací dávkou) nebo
platný certifikát o prodělané nemoci nebo
při nedokončeném očkování = předložení potvrzení o očkování alespoň jednou dávkou plus PCR test (platnost 72 hodin) na recepci před aktuální lekcí; do doby plné vakcinace musí klient dokládat platný PCR test
• žádné jiné testy a potvrzení nelze bohužel uznat

Kontrola prokázání bezinfekčnosti dle aktuálně platných vládních nařízení bude probíhat od 14. 2 .2022 prostřednictvím aplikace k ověření platnosti certifikátů (čtečka QR kódů). Kontrola může být zopakována kdykoliv v průběhu pololetí. V případě, že v této souvislosti vznikne překážka na straně účastníka (neplatný certifikát), nelze uplatnit nárok na vrácení kurzovného dle storno podmínek.

Výjimky

  1. Děti do 12 let bezinfekčnost neprokazují.
  2. Samostatně test PCR dokládají pouze osoby ve věku 12–18 let a kontraindikovaní ze zdravotních důvodů (nutno doložit certifikátem).
  3. Do ostatních programů (do 20 osob) není třeba dokládat bezinfekčnost. Po dobu programu však platí povinnost ochrany nosu a úst.

Výjimky z nošení respirátorů

•  děti do zahájení školní docházky
•  cvičící osoby (po dobu cvičení)