Děti nebe – průvodce pro rodiče prožívající ztrátu dítěte

Děti nebe – průvodce pro rodiče

Rodičům, kteří prožívají ztrátu dítěte, jsme připravili brožurku – průvodce, který jim může pomoci se s touto těžkou zkušeností vyrovnat.

Nabízí praktické rady, psychologické provedení procesem truchlení a také sdílení tří osobních příběhů. Součástí je i přehled ověřených kontaktů, na které je možné se obrátit o pomoc či podporu.

Nic není tak nesnadné, jako najít vhodná slova pro velkou bolest.

Kontakt na koordinátora

Mgr. Jana Jakešová
tel.: 518 328 816
mobil: +420 / 731 604 064
e-mail: jana.jakesova@crsp.cz

Projekt Děti nebe je realizován za finanční podpory nadace Renovabis.

Od 22. 11. 2021 je třeba k účasti na pohybových aktivitách (veškerá cvičení) doložit bezinfekčnost O-N:

•  očkovací certifikát nebo
•  potvrzení o prodělané nemoci nebo
•  při nedokončeném očkování = předložení potvrzení o očkování alespoň jednou dávkou plus PCR test (platnost 72 hodin) na recepci před aktuální lekcí; do doby plné vakcinace musí klient dokládat platný PCR test
•  žádné jiné testy a potvrzení nelze bohužel uznat

Překážka vzniká na straně účastníka, nelze tedy uplatnit nárok na vrácení kurzovného dle storno podmínek.

Výjimky

  1. Děti do 12 let bezinfekčnost neprokazují.
  2. Samostatně test PCR dokládají pouze osoby ve věku 12–18 let a kontraindikovaní ze zdravotních důvodů (nutno doložit certifikátem).
  3. Do ostatních programů (do 20 osob) není třeba dokládat bezinfekčnost. Po dobu programu však platí povinnost ochrany nosu a úst.

Výjimky z nošení respirátorů

•  děti do zahájení školní docházky
•  cvičící osoby (po dobu cvičení)