metropolitan

Téma sendvičové generace v brněnském Metropolitanu

V dubnovém čísle Metropolitanu se dočtete o sendvičové generaci

Jsme moc rádi, že problematika sendvičové generace se dostává do povědomí čím dál širšího spektra veřejnosti.

Například díky článku “Nástrahám číhajícím na sendvičovou generaci lze čelit”, který vyšel v dubnovém čísle měsíčníku Magistrátu města Brna na str. 13 😉

www.sendvicovagenerace.cz

Zjistěte více o sendvičové generaci

Od 22. 11. 2021 je třeba k účasti na pohybových aktivitách (veškerá cvičení) doložit bezinfekčnost O-N:

•  očkovací certifikát nebo
•  potvrzení o prodělané nemoci nebo
•  při nedokončeném očkování = předložení potvrzení o očkování alespoň jednou dávkou plus PCR test (platnost 72 hodin) na recepci před aktuální lekcí; do doby plné vakcinace musí klient dokládat platný PCR test
•  žádné jiné testy a potvrzení nelze bohužel uznat

Překážka vzniká na straně účastníka, nelze tedy uplatnit nárok na vrácení kurzovného dle storno podmínek.

Výjimky

  1. Děti do 12 let bezinfekčnost neprokazují.
  2. Samostatně test PCR dokládají pouze osoby ve věku 12–18 let a kontraindikovaní ze zdravotních důvodů (nutno doložit certifikátem).
  3. Do ostatních programů (do 20 osob) není třeba dokládat bezinfekčnost. Po dobu programu však platí povinnost ochrany nosu a úst.

Výjimky z nošení respirátorů

•  děti do zahájení školní docházky
•  cvičící osoby (po dobu cvičení)