platforma-sendvicove-generace

Platforma sendvičové generace

Problematika sendvičové generace se dotýká rozmanitých oblastí života, a to napříč celou společností. Proto vznikla platforma sendvičové generace s cílem propojit různé odborníky, organizace a další, koho zajímá problematika péče o stárnoucí rodiče a děti. Chceme společně zvyšovat povědomí o překážkách a výzvách, které péče o stárnoucí rodiče přináší, a hledat cesty, jak nabídnout sendvičové generaci podporu

Platforma sendvičové generace

Lidé v sendvičové generaci se starají o své děti, chodí často do práce, mají svou vlastní domácnost a zároveň jejich rodiče anebo rodiče partnera či partnerky stárnou, potřebují pomoc a péči. Jsou v jednom kole a jejich vlastní potřeby bývají neviditelné.

Na základě zkušeností z projektů Centra pro rodinu a sociální péči o sendvičové generaci vidíme, že je potřeba uchopit toto téma také prostřednictvím multioborové spolupráce a propojování zainteresovaných aktérů.

Chceme vytvářet prostor pro setkávání odborníků z různých odvětví (sociální práce, zdravotnictví, psychologie, akademická sféry, neziskového sektoru, samosprávy, úřadů, zaměstnavatelů…). Platforma umožní sdílet zkušenosti a příklady dobré praxe a čerpat od sebe navzájem inspiraci. Identifikovat potřeby sendvičové generace a seznamovat s nimi širší veřejnost.

Kdo může být členem?


Kdokoli, kdo má o problematiku zájem, fyzické osoby, organizace, firmy, školy, sdružení. Ti, kdo pracují s pečujícími, seniory, rodinami, dětmi. Zaměstnavatelé, kteří chtějí svým zaměstnancům pomoci slaďovat práci a péči. Ti, kdo se chtějí dozvědět aktuální informace a získat užitečné kontakty.

Staňte se členem odborné platformy sendvičové generace

Vyplňte dotazník a dejte nám tak o sobě vědět 😉.