Snoezelen pro mateřské školy

snoezelen-pro-materske-skoly
Připravujeme

Snoezelen pro mateřské školy nabízí stimulující prostředí pro podporu interakce mezi dětmi, rozvoj sociálních dovedností a týmové spolupráce…

Snoezelen pro mateřské školy

Pro školky nabízíme rozšíření pedagogické práce s dětmi prostřednictvím jedinečné relaxační metody založené na současné aktivaci několika smyslů. Probíhá ve speciálně upravené útulné místnosti, která je vybavena světelnými a zvukovými prvky, vůněmi a hudbou. Děti zde mohou formou hry prožít obohacující smyslový zážitek. Pedagogičtí pracovníci si zase mohou osvojit nové relaxační metody využitelné při práci s dětmi.

Setkání ve Snoezelen místnosti probíhá v malých skupinkách (dle domluvy) pod vedením lektora. Celý prostor budete mít pouze pro sebe připraven individuálně na míru. Pro lepší efekt metody se doporučuje minimálně 5 setkání.

Co Vám Snoezelen přinese

 • obohacující smyslový zážitek
 • přirozené prožití emocí
 • zklidnění i soustředění
 • rozvoj fantazie 
 • smysluplné trávení volného času
 • osvojíte si nové relaxační metody

Kdy                              

 • Individuálně dle domluvy

* Zrušení setkání Snoezelen je možné maximálně 48 hodin před dohodnutým termínem, a to e-mailem nebo telefonicky.

Kde

 • Místnost Snoezelen,  CRSP, Biskupská 7, Brno 

Cena

 • Kontaktujte prosím koordinátora
  Na tuto aktivitu lze čerpat 50% slevu z Rodičovských voucherů (BrnoID) – volnočasové aktivity pro děti ve věku 6–18 let.

* Je nutné uhradit setkání Snoezelen před termínem. Nelze hradit v den konání.

Lektor

V Centru pro rodinu a sociální péči působí jako kontaktní pracovnice a městská koordinátorka služby Family Point a je průvodkyní metody SNOEZELEN formou relaxace a hry. V rámci metody Snoezelen se zaměřuje na cílovou skupinu dospělých i dětí nebo rodičů s dětmi. Své zkušenosti s metodou Snoezelen uplatnila také v projektu S pěstouny životem, kde pracovala s pěstounskými rodinami.

Práci s dětmi a rodinami se věnuje již od r. 2001, je absolventkou kurzů praktického vyučování, vychovatelství pro školní družinu a mateřskou školu, zážitkové pedagogiky, dramaterapie a pohybové terapie a kurzu Snoezelen – práce s klienty v multismyslovém prostředí.

Kontakt na koordinátora

Monika Janečková
tel.: 542 217 464
e-mail: monika.janeckova@crsp.cz