pece-a-vztahy-v-rodine-forum-rodinne-politiky

Fórum rodinné politiky 2023: Péče a vztahy v rodině

Aktivně jsme se účastnili panelové diskuze na téma “Péče a vztahy v rodině – jak péče ovlivňuje vztahy pečujících s dalšími členy rodiny?” na Fóru rodinné politiky 2023 pořádaném MPSV ČR. Fórum se konalo 12.–13. 10. 2023 v Hradci Králové. Bavili jsme se o problémech neformálně pečujících a sendvičové generace v kontextu vztahů s těmi nejbližšími.

Péče a vztahy v rodině - panelová diskuse

  • Diskutovali jsme o vztazích napříč generacemi, přenosu vzorců chování v rodině a roli výchovy
  • Otevřeli jsme problematiku domácího násilí na seniorech (projekt RESTABUS)
  • Akcentovali jsme náročnost péče a vyčerpání pečujících
  • Věnovali jsme se tématu intimity, poskytování např. osobní hygieny, inkontinence
  • Řešili jsme otázky dobře nastavené komunikace v rodině
  • Upozorňovali jsme na nedostatečnou kapacitu terénních a ambulantních služeb
  • Mluvili jsme také o změnách v chování, které způsobují nemoci
  • Zdůrazňovali jsme, že je potřeba nebát se požádat o pomoc a uvědomit si své hranice
pece-a-vztahy-v-rodine-forum-rodinne-politiky

Diskuze se účastnilo celkem 6 panelistů: Regína Dlouhá (radní Unie center pro rodinu a komunitu), Leoš Fučík (Opus Lacrimosa), Tereza Kozderová (Spokojený senior – KLAS z.s.), Jaroslav Lorman (Život 90), Lenka Špaková (Centrum pro rodinu a sociální péči), Lucie Vidovićová (RESTABUS TAČR, FSS MU & RILSA) 

Péče s sebou nese omezení a nároky nejen na pečujícího, ale na celou rodinu.
Starat se o druhé je náročné a není to jen něco, co se děje bezděčně. 

Motto Centra pro rodinu a sociální péči pro sendvičovou generaci zní:

„V této životní fázi je všeho moc.
Nevědět si rady není známka selhání.
Požádat o pomoc je v pořádku.