Podpora procesu průchodu klienta službou Bok po boku

Cílem tohoto projektu je zvýšení kvality a efektivity sociálně aktivizační služby pro seniory prostřednictvím vytvoření podrobné a transparentní metodiky jakožto podkladu pro faktickou práci s klientem od fáze jednání se zájemcem o službu až po ukončení spolupráce. Projekt bude realizován prostřednictvím čtyř klíčových aktivit: KA1 Audit sociální služby, KA2 Sestavení metodiky, KA3 Pilotní realizace metodiky a KA4 Evaluace výsledku projektu.

Hlavním cílem projektu je tedy sestavit ucelenou metodiku do června roku 2018, která umožní provést klienta službou kvalitně a efektivně vzhledem k jeho potřebám (dle zákonných parametrů), dá pracovníkům konkrétní postup, který mají dodržovat při práci s klientem od fáze jednání se zájemcem o službu až po ukončení spolupráce (časově a věcně vymezený) a zároveň i nástroj, jak prováděné činnosti hodnotit a zlepšovat. Metodika bude rovněž reflektovat legislativní požadavky, zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, metodické doporučení MPSV, Komunitní plánem města Brna a to především z hlediska požadavku na podíl přímé/nepřímé práce, terénní/ambulantní práce a plnění počtu intervencí.

Ke stažení:

Vážení návštěvníci, klienti a příznivci Centra pro rodinu a sociální péči,

vzhledem k aktuálnímu nepříznivému vývoji šíření nemoci Covid-19 a přetrvávajícímu 5. stupni PES jsou veškeré naše prezenční kurzy pozastaveny.

Část z našich programů probíhá online. S případnými dotazy se můžete obracet na konkrétní koordinátory jednotlivých aktivit.

Jsme vám k dispozici také na recepci na Biskupské 7, a to pondělí–čtvrtek 9.00–17.00 hod.

Přejeme si, aby tato situace co nejdříve skončila a mohli jsme své životy vrátit do normálních kolejí.

Váš tým CRSP