Diecézní pouť rodin

Diecézní pouť rodin je akce, která má již patnáctiletou tradici. Každoročně přiláká přibližně 2 000 účastníků. Akce je především podporou rodinného života, instituce rodiny a základních rodinných hodnot, prostřednictvím společných zážitků při programech. Diecézní pouť rodin 2018 si klade za cíl být stejně jako v minulých letech místem, kde se setkají různé generace v rodině – děti a mládež, rodiče i senioři (účast prarodičů s vnoučaty).

V rámci patnáctileté zkušenosti s pořádáním poutě rodin ve Žďáru nad Sázavou se osvědčil organizační tým složený ze zástupců Centra pro rodinu a sociální péči, Biskupství brněnského, Farnosti Žďár nad Sázavou II., Diecézního centra mládeže brněnské diecéze, Katechetického centra a Biskupského gymnázia Žďár nad Sázavou. Všechny tyto organizace mají dlouholeté zkušenosti s pořádáním akcí velkého rozsahu, např. celonárodní konference. Celkový počet dobrovolníků je 200.

Diecézní pouť rodin 2018 se chce vrátit k tradičnímu smyslu putování, kdy křesťané už od starověku putovali na místa se zvláštním významem, spojená se životem světců či mariánských zjevení. Pouť je zastavením a zklidněním v každodenním životě, je příležitostí k děkování či prosbám na nějaký úmysl. Namáhavá cesta může být vyjádřením kajícnosti a krása okolní přírody vede k vděčnosti a obdivu stvoření. Pěší pouť je vlastně obrazem životní poutě každého člověka.

Celá pěší trasa povede z Obyčtova do Žďáru nad Sázavou (17,5 km), poutníci přijedou vlakem z Brna do Ostrova nad Oslavou a půjdou cca 1,5 km k poutnímu kostelu v Obyčtově, kde bude přivítání a zahájení modlitbou. Poté se vydají 3 km polní cestou do Jam a dále 3 km do kostela Božího milosrdenství ve Slavkovicích, kde bude katecheze a příležitost ke svátosti smíření. Další 2 km povedou do Veselíčka, zde v Orlovně bude oběd a navíc je tu k vidění jeden z posledních hrajících orchestrionů v České republice. Z Veselíčka půjdeme asi 8 km přes Mělkovice, Plíčky, Vysokou až na Zelenou horu.

K poutníkům bude možné se připojit také ve Slavkovicích nebo ve Veselíčku, protože pěší trasu lze kombinovat s vlakem na horní trati Tišnov – Bystřice – Nové Město – Žďár nad Sázavou, a cestu takto zkrátit a přizpůsobit svým možnostem.

Během pěší cesty budou moci děti společně s rodiči nebo prarodiči projít stanoviště, na kterých budou plnit úkoly týkající se českých světců. Společně s dobrovolníky zajišťuje Centrum pro rodinu a sociální péči.

Pro účastníky pouti, kteří přijedou až do Žďáru, bude od 13.00 do 15.00 připraven program v areálu kláštera.

Výtvarné tvoření pro děti budou na III. nádvoří zajišťovat pracovnice Charita Jihlava. Každé dítě bude mít možnost volby z několika možností výtvarných výrobků, které bude moci tvořit společně s rodičem nebo prarodičem.

Financováno:

Od 1. 1. 2022 i nadále platí pro účast na pohybových aktivitách (veškerá cvičení) povinnost prokázat bezinfekčnost O-N jednou z možností:

•  platný očkovací certifikát (od dokončení očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dní a v případě osoby, která dovršila 18 let věku, zároveň nejvýše 270 dní nebo byla očkována posilovací dávkou) nebo
platný certifikát o prodělané nemoci nebo
při nedokončeném očkování = předložení potvrzení o očkování alespoň jednou dávkou plus PCR test (platnost 72 hodin) na recepci před aktuální lekcí; do doby plné vakcinace musí klient dokládat platný PCR test
• žádné jiné testy a potvrzení nelze bohužel uznat

Kontrola prokázání bezinfekčnosti dle aktuálně platných vládních nařízení bude probíhat od 14. 2 .2022 prostřednictvím aplikace k ověření platnosti certifikátů (čtečka QR kódů). Kontrola může být zopakována kdykoliv v průběhu pololetí. V případě, že v této souvislosti vznikne překážka na straně účastníka (neplatný certifikát), nelze uplatnit nárok na vrácení kurzovného dle storno podmínek.

Výjimky

  1. Děti do 12 let bezinfekčnost neprokazují.
  2. Samostatně test PCR dokládají pouze osoby ve věku 12–18 let a kontraindikovaní ze zdravotních důvodů (nutno doložit certifikátem).
  3. Do ostatních programů (do 20 osob) není třeba dokládat bezinfekčnost. Po dobu programu však platí povinnost ochrany nosu a úst.

Výjimky z nošení respirátorů

•  děti do zahájení školní docházky
•  cvičící osoby (po dobu cvičení)