Oslava 10 let Family Pointu

Akce „Oslava 10 let Family Pointu“ je spojena s tradiční akcí pro veřejnost „Den pro rodinu“, která má mezigenerační charakter a každoročně ji pořádá Centrum pro rodinu a sociální péči v Brně k Mezinárodnímu dni rodiny. Mezinárodní den rodiny byl ustanoven na valném shromáždění Organizace spojených národů v roce 1994. Mezinárodní den rodiny pomáhá podporovat obecné povědomí rodinné problematiky. Cílem akce
je zviditelnit rodinu a uspořádat akci, která umožňuje všem členům prožít společný čas a současně umožňuje rodičům, odpočinout si od starostí všedního dne a poznat ostatní rodiny. V rámci týdne pro rodinu a v rámci desetiletého výročí otevření Family Pointu Josefská uspořádáme akci
pro rodiny s dětmi v pátek 17. května 2019 v prostorách Family Pointů Josefská 1, Brno. Součástí akce budou zábavné hry pro děti, výtvarné tvoření a kouzelnické vystoupení. 

Financováno:

Od 1. 1. 2022 i nadále platí pro účast na pohybových aktivitách (veškerá cvičení) povinnost prokázat bezinfekčnost O-N jednou z možností:

•  platný očkovací certifikát (od dokončení očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dní a v případě osoby, která dovršila 18 let věku, zároveň nejvýše 270 dní nebo byla očkována posilovací dávkou) nebo
platný certifikát o prodělané nemoci nebo
při nedokončeném očkování = předložení potvrzení o očkování alespoň jednou dávkou plus PCR test (platnost 72 hodin) na recepci před aktuální lekcí; do doby plné vakcinace musí klient dokládat platný PCR test
• žádné jiné testy a potvrzení nelze bohužel uznat

Kontrola prokázání bezinfekčnosti dle aktuálně platných vládních nařízení bude probíhat od 14. 2 .2022 prostřednictvím aplikace k ověření platnosti certifikátů (čtečka QR kódů). Kontrola může být zopakována kdykoliv v průběhu pololetí. V případě, že v této souvislosti vznikne překážka na straně účastníka (neplatný certifikát), nelze uplatnit nárok na vrácení kurzovného dle storno podmínek.

Výjimky

  1. Děti do 12 let bezinfekčnost neprokazují.
  2. Samostatně test PCR dokládají pouze osoby ve věku 12–18 let a kontraindikovaní ze zdravotních důvodů (nutno doložit certifikátem).
  3. Do ostatních programů (do 20 osob) není třeba dokládat bezinfekčnost. Po dobu programu však platí povinnost ochrany nosu a úst.

Výjimky z nošení respirátorů

•  děti do zahájení školní docházky
•  cvičící osoby (po dobu cvičení)