Oslava 10 let Family Pointu

Akce „Oslava 10 let Family Pointu“ je spojena s tradiční akcí pro veřejnost „Den pro rodinu“, která má mezigenerační charakter a každoročně ji pořádá Centrum pro rodinu a sociální péči v Brně k Mezinárodnímu dni rodiny. Mezinárodní den rodiny byl ustanoven na valném shromáždění Organizace spojených národů v roce 1994. Mezinárodní den rodiny pomáhá podporovat obecné povědomí rodinné problematiky. Cílem akce
je zviditelnit rodinu a uspořádat akci, která umožňuje všem členům prožít společný čas a současně umožňuje rodičům, odpočinout si od starostí všedního dne a poznat ostatní rodiny. V rámci týdne pro rodinu a v rámci desetiletého výročí otevření Family Pointu Josefská uspořádáme akci
pro rodiny s dětmi v pátek 17. května 2019 v prostorách Family Pointů Josefská 1, Brno. Součástí akce budou zábavné hry pro děti, výtvarné tvoření a kouzelnické vystoupení. 

Financováno:

K účasti na pohybových aktivitách (veškerá cvičení) je třeba doložit bezinfekčnost

•  očkovací certifikát nebo
•  potvrzení o prodělané nemoci nebo
•  PCR test (platnost 7 dnů) nebo
•  antigenní test (platnost 72 hodin) – provedení samotestů na místě bohužel z provozních důvodů neumožňujeme

Podle aktuálních vládních nařízení nemůžeme akceptovat čestné prohlášení, případně potvrzení ze zaměstnání ani z domu přinesené samotesty.

Výjimky

  1. Děti do zahájení školní docházky bezinfekčnost neprokazují.
  2. Do ostatních programů není třeba dokládat bezinfekčnost, ale po dobu programu platí povinnost ochrany nosu a úst.

Výjimky z nošení roušek

•  děti do zahájení školní docházky
•  cvičící osoby (po dobu cvičení)