Nový projekt S pěstouny životem

Rok 2023 se v Centru pro rodinu a sociální péči nese ve znamení oslavy desetiletého výročí Služeb určených pěstounským rodinám. A je to i rok, ve kterém realizujeme projekt S pěstouny životem. Díky podpoře dotačního programu „Rodina“ Ministerstva práce a sociálních věcí tak můžeme rozšířit naše doposud probíhající aktivity.

S pěstouny životem

Snoezelen

V rámci projektu mohou například děti z pěstounských rodin vyzkoušet metodu Snoezelen, se kterou máme u nás v CRSP dlouhodobé zkušenosti. Díky ní pomůžeme dětem navodit pocit klidu, uvolnění, bezpečí a relaxace. Současně jim umožníme, aby se dotkly svého vlastního prožívání, zastavily se a byly tady a teď. Metoda je založená na senzorické stimulaci, při které se využívají vybrané zrakové, hmatové či sluchové podněty. Vše se odehrává ve speciálně upravené místnosti a za přítomnosti odborného lektora. Obsah setkání je vždy přizpůsoben konkrétním potřebám klienta, vždy však klademe důraz na relaxační techniky i jejich nácvik.

Doučování pro děti z pěstounským rodin

Dále nabízíme dětem z pěstounských rodin doučování. Věříme, že jim pomůžeme nejen rozšířit vědomosti anebo zlepšit známky, ale také najít jejich silné stránky a upevňovat je i do budoucna. Naší prioritou je posilovat v dětech sebevědomí. Chceme jim ukázat, že se snahou se pojí i ocenění a následně dobrý pocit, z toho, že jsme něco zkusili. 

Vzdělávací pobyt

Současně podporujeme rodinné a sourozenecké vztahy a věnujeme se potřebám vlastních dětí z pěstounských rodin. Pojedeme také na víkendový vzdělávací pobyt, kde se děti budou účastnit zábavných volnočasových, komunikačních i vzdělávacích aktivit.

Podcast S pěstouny životem

V tomto roce díky projektu vzniknou dva díly podcastu zaměřeného na problematiku pěstounské péče. Budeme si povídat s odborníky nejen o tom, co je to pěstounství, ale zabrousíme také do témat předsudků a stereotypů, které se pojí s rodinným životem, našimi rolemi a světem kolem nás.

Kulatý stůl 

Na podzim pak připravíme kulatý stůl, kde se setkáme s odborníky z Brna a Jihomoravského kraje. Budeme zde sdílet příklady dobré praxe a zhodnotíme deset let našich zkušeností, které máme s doprovázením rodin se svěřenými dětmi.