Projekt S pěstouny životem

I letošním roce 2024 navazujeme na loňský úspěšný pilotní projekt S pěstouny životem, který realizujeme díky podpoře dotačního programu „Rodina“ Ministerstva práce a sociálních věcí.

Co nabízíme v rámci projektu S pěstouny životem

Náplní projektu S pěstouny životem jsou preventivní, informační a vzdělávací aktivity, které jsou určeny pěstounským rodinám – pěstounům, vlastním dětem a dětem svěřeným do pěstounské péče. Služby nabízíme pěstounským rodinám v rámci Jihomoravské kraje a Kraje Vysočina.

snoezelen-s-pestouny-zivotem

Snoezelen pro pěstouny a děti v pěstounské péči

Snoezelen je multifunkční metoda založená na senzorické stimulaci, při které se využívají vybrané čichové, zrakové, hmatové a sluchové podněty. Metoda napomáhá navodit pocit klidu, uvolnění, bezpečí a relaxace.

doucovani-s-pestouny-zivotem

Doučování dětí v pěstounských rodinách

Naši pracovníci budou v pravidelných předem stanovených termínech docházet do pěstounských rodin, nebo na jiné předem dohodnuté místo (např. školní družina, prostory CRSP apod.), kde se budou věnovat doučování dítěte dle jeho individuálních potřeb.

Dospělácké minimum pro dospívající v pěstounské péči

Pro děti v pěstounské péči ve věku 15–18 let nabízíme cyklus Dospělácké minimum pro dospívající. Tři na sebe navazující setkání, která podpoří jejich schopnosti v dospívání. Chceme tak mladým dospívajícím předat nezbytné a důležité „dospělácké minimum“ informací, které budou v praktickém životě potřebovat.

V jednom úlu - prázdninová dopolední setkání pro děti v pěstounské péči

V rámci letních měsíců nabízíme pro děti v pěstounské péči ve věku 3–8 let dopolední prázdninová setkání. Pro děti bude připraven tematický program a zajistíme tak smysluplné trávení volného času.

s-pestouny-zivotem- podcast-pro-pestouny

Podcast na téma pěstounské péče

V roce 2024 vydáme dva nové díly podcastu, tentokrát z pohledu odborníků. Zaměříme se na konkrétní témata spojená s pěstounskou péčí.