Metodika pohybové výchovy předškolních dětí

Metodika pohybové výchovy předškolních dětí

Interaktivní kurz v rozsahu 8 vyučovacích hodin je určen zájemcům o vedení kroužků cvičení s předškolními dětmi, pedaogy volnočasových center, pedagogy mateřských škol apod. Nabízí teoretické poznatky, potřebné rady a praktické ukázky práce s touto cílovou skupinou.

Kurz je akreditován MŠMT ČR pod č. j. MŠMT – 8039/2015-2-232.

 

Kurz doplňuje vysokoškolskou metodologii o poznatky potřebné pro práci s touto cílovou skupinou. V teoretické části je kladen důraz na vhodnost, nevhodnost pohybových aktivit, správný rozvoj pohybových a tím i sociálních schopností, prevenci pozdějšího vzniku patologií a vedení k zdravému životnímu stylu již u takto malých dětí. Účastníci získají inspiraci k přípravě cvičebních hodin poskytujících dětem dostatek podnětů pro zdravý pohyb a sdílení společných zážitků a zkušeností.

Kdy:

  • 21. 4. 2018  (9.00 – 16.30 hod.)

Kde:

Společenský sál, CRSP, Josefská 1, Brno

Témata:

  • Přehled dovedností dětí od 3 let věku výše.
  • Pedagogické zásady práce s dětmi této věkové skupiny, stavba hodiny, příprava.
  • Bezpečnost, dopomoc a záchrana.
  • Názvosloví.
  • Zdravotní cviky.
  • Cvičení s náčiním.
  • Cvičení na nářadí,
  • Cviky s říkadly, básničkami a písničkami.

Přihlášení na kurz

Přihlaste se na kurz pomocí tlačítka níže:

Cena:

 1 500 Kč / 65 €

Kontakt na koordinátora:

Mgr. Hana Filipová
tel.: +420 / 518 328 812 (recepce)
mob.: +420 / 605 255 930
e-mail: hana.filipova@crsp.cz

Lektorky:

Mgr. Hana Pešatová
Mgr. Hana Filipová

Odebírejte newsletter

Sledujte nás na sociální síti!

Přečtěte si novinky na blogu

Kontaktujte nás