Cvičení s overbally a netradičními pomůckami

Cvičení s overbally a netradičními pomůckami

Cvičení s overbally a netradičními pomůckami, se zaměřuje na zvládnutí bezpečné a podnětné práce s overbally a netradičními pomůckami, s přihlédnutím ke specifikům cílové skupiny. Nabízí inspiraci k přípravě hodin motivovaných do cvičebních jednotek pro období jara.

Kdy:

6. a 13. 12. 2017 – KURZ JE MIMOŘÁDNĚ ROZDĚLEN NA DVĚ POLOVINY

vždy od 8.30 do 11.30 hodin

Kapacita kurzu je pro účastníky mimo Mateřský klub Ovečka OMEZENA

Kde:

Mateřský klub Ovečka Újezd u Brna

Cena:

950 Kč / 42 €

Lektorky:

Mgr. Hana Filipová
Mgr. Hana Pešatová

Obsah kurzu:

Cvičení s overbally

Zásobník cviků na měkkém míči
Cviky ve stoje, v sedu na míči, v lehu na břiše, v lehu na zádech)ostatní
Cvičení s netradičními pomůckami

Cvičební hodina s netradičním náčiním
Příklady netradičních pomůcek a možnosti jejich využití
Motivace obdobím jara

Cviky s básničkami, písničkami a říkadly
Cvičební hodina motivavaná obdobím jara

Od 1. 1. 2022 i nadále platí pro účast na pohybových aktivitách (veškerá cvičení) povinnost prokázat bezinfekčnost O-N jednou z možností:

•  platný očkovací certifikát (od dokončení očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dní a v případě osoby, která dovršila 18 let věku, zároveň nejvýše 270 dní nebo byla očkována posilovací dávkou) nebo
platný certifikát o prodělané nemoci nebo
při nedokončeném očkování = předložení potvrzení o očkování alespoň jednou dávkou plus PCR test (platnost 72 hodin) na recepci před aktuální lekcí; do doby plné vakcinace musí klient dokládat platný PCR test
• žádné jiné testy a potvrzení nelze bohužel uznat

Kontrola prokázání bezinfekčnosti dle aktuálně platných vládních nařízení bude probíhat od 14. 2 .2022 prostřednictvím aplikace k ověření platnosti certifikátů (čtečka QR kódů). Kontrola může být zopakována kdykoliv v průběhu pololetí. V případě, že v této souvislosti vznikne překážka na straně účastníka (neplatný certifikát), nelze uplatnit nárok na vrácení kurzovného dle storno podmínek.

Výjimky

  1. Děti do 12 let bezinfekčnost neprokazují.
  2. Samostatně test PCR dokládají pouze osoby ve věku 12–18 let a kontraindikovaní ze zdravotních důvodů (nutno doložit certifikátem).
  3. Do ostatních programů (do 20 osob) není třeba dokládat bezinfekčnost. Po dobu programu však platí povinnost ochrany nosu a úst.

Výjimky z nošení respirátorů

•  děti do zahájení školní docházky
•  cvičící osoby (po dobu cvičení)