Využití empatické komunikace při práci v sociální oblasti

vyuziti-empaticke-komunikace-empaticka-komunikace

Akreditovaný kurz Využití empatické komunikace při práci v sociální oblasti si klade za cíl pomoci pracovníkům v sociální oblasti v rozvoji jejich komunikačních kompetencí s využitím empatie, důležitých při interní i externí komunikaci, v osobním i telefonickém kontaktu.

Využití empatické komunikace

Sociální pracovníci si na kurzu osvojí principy, které v komunikaci pomohou lépe vnímat postoje a stanoviska druhých a současně lépe prezentovat vlastní názory.

Teoretický základ kurzu přibližuje smysl nenásilné, konstruktivní komunikace, její věcnou a vztahovou rovinu, druhy komunikace a zásady ovlivňující kvalitu a průběh rozhovoru. Získání praktických zkušeností je důležitou součástí programu, důraz je kladen na prezentaci příkladů z praxe, využití ukázkových videí, práci ve skupinách a nácvik způsobu komunikace v náročných situacích, které následně využijí při své práci v sociální oblasti.

Využití empatické komunikace při práci v sociální oblasti
- prezenční

Kdy

  • připravujeme pro rok 2024

Kde

  • CRSP, Biskupská 7, Brno – Společenský sál

Časová dotace

  • 8 vyučovacích hodin vzdělávání

Cena

  • 1 850 Kč 

Číslo akreditace

Přijedeme až k vám

Realizaci kurzu lze sjednat dodavatelsky v místě požadovaném objednávající organizací. Objednávající organizace zajišťuje prostory, potřebné vybavení, propagaci, registrace účastníků, vybírá kurzovné. CRSP zajišťuje odborné lektory, osvědčení pro absolventy kurzu, pracovní materiály pro účastníky.

Finanční podmínky realizace externího kurzu jsou stanoveny individuálně. Ve výši celkové ceny je zohledněn počet účastníků, odměna lektorům, doprava z Brna a zpět, případné ubytování, metodické materiály pro účastníky kurzu, osvědčení, atd.

Pro dohodnutí konkrétních podmínek realizace kurzu se obraťte na koordinátorku programu.

Využití empatické komunikace při práci v sociální oblasti
- webinář

Kdy

  • termín připravujeme

Časová dotace

  • 8 vyučovacích hodin vzdělávání

Cena

  • bude doplněno

Číslo akreditace

Výuka probíhá online v reálném čase všech účastníků i lektora, pomocí programu MS Teams/Google Meet. Záznam z webináře bude účastníků přístupný ke shlédnutí po dobu následujících 28 dní. Účastníci budou před zahájením informování o tom, že je tento záznam pořizován a zároveň seznámeni s tím, že záznam slouží pouze pro účely jejich potřeby a nelze ho dále šířit.

Lektorka

PhDr. Jitka Crhová 

Kontakt na koordinátora

Mgr. Ivana Štěpánková
tel: +420 / 731 604 064
e-mail: ivana.stepankova@crsp.cz