Seberozvoj a rozvoj vlastního potenciálu

seberozvoj-pro-socialni-pracovniky

Akreditovaný kurz Seberozvoj a rozvoj vlastního potenciálu si klade za cíl seznámit pracovníky v sociální oblasti s problematikou seberozvoje, objevení osobní identity a osobních zdrojů a rozvoje vlastního potenciálu. To jim následně může pomoci cíleně zaměřit své vlastní pracovní úsilí na dosahování lepších výsledků vynaložením menšího množství energie.

Seberozvoj a rozvoj vlastního potenciálu

Pokud si sociální pracovník zodpoví základní otázky typu „kdo jsem, kam směřuji a čeho chci dosáhnout“, může si mnohem lépe stanovovat konkrétní cíle a také jich efektivněji dosáhnout.

Teoretický základ kurzu vychází z principů individuální psychologie. Ústředními tématy programu jsou vnitřní identita v profesním životě a její odkrytí, práce s vlastní originalitou, vnitřní motivace a práce s vnitřním potenciálem, sebeúcta, a další. A většinou se prolínají s prací sociálního pracovníka při práci s klienty př. s rodiči, pěstouny. V kurzu se sociální pracovníci naučí jaké jsou možnosti cesty osobního rozvoje, jak stanovit konkrétní cíle, řešit překážky, stanovit strategii jejich dosahování a v neposlední řadě seznámí účastníky s konkrétními případy z praxe. Získání praktických zkušeností, které jsou využitelné při práci v sociální oblasti, jsou důležitou součástí programu, neboť důraz je kladen na prezentace příkladů z praxe, využití ukázkových videí, individuální práce a práce ve skupinách.

Seberozvoj a rozvoj vlastního potenciálu - prezenční

Kdy

  • připravujeme pro rok 2024 

Kde

  • CRSP, Biskupská 7, Brno – Společenský sál

Časová dotace

  • 8 hodin vzdělávání

Cena

  • 1 850 Kč 

Číslo akreditace

Přijedeme až k vám

Realizaci kurzu lze sjednat dodavatelsky v místě požadovaném objednávající organizací. Objednávající organizace zajišťuje prostory, potřebné vybavení, propagaci, registrace účastníků, vybírá kurzovné. CRSP zajišťuje odborné lektory, osvědčení pro absolventy kurzu, pracovní materiály pro účastníky.

Finanční podmínky realizace externího kurzu jsou stanoveny individuálně. Ve výši celkové ceny je zohledněn počet účastníků, odměna lektorům, doprava z Brna a zpět, případné ubytování, metodické materiály pro účastníky kurzu, osvědčení, atd.

Pro dohodnutí konkrétních podmínek realizace kurzu se obraťte na koordinátorku programu.

Seberozvoj a rozvoj vlastního potenciálu - webinář

Kdy

  • termín připravujeme

Časová dotace

  • 8 hodin vzdělávání

Cena

  • bude doplněno

Číslo akreditace

Výuka probíhá online v reálném čase všech účastníků i lektora, pomocí programu MS Teams/Google Meet. Záznam z webináře bude účastníků přístupný ke shlédnutí po dobu následujících 28 dní. Účastníci budou před zahájením informování o tom, že je tento záznam pořizován a zároveň seznámeni s tím, že záznam slouží pouze pro účely jejich potřeby a nelze ho dále šířit.

Lektorka

PhDr. Jitka Crhová 

Kontakt na koordinátora

Mgr. Ivana Štěpánková
tel: +420 / 731 604 064
e-mail: ivana.stepankova@crsp.cz