Podpora kreativity dětí předškolního věku

akreditovany-kurz-podpora-kreativity-deti-predskolniho-veku

Interaktivní akreditovaný kurz (MŠMT) Podpora kreativity dětí předškolního věku je určen pro pedagogy mateřských škol, pedagogické pracovníky, pedagogy volnočasových center, rodiče, chůvy a všechny, kdo mají v péči děti.

Během 8 vyučovacích hodin vám nabídneme teoretické poznatky, potřebné rady a praktické ukázky použití artefiletiky v praxi, vše si budete moci i sami vyzkoušet.

Kurz cílí na rozšíření vzdělávací nabídky pedagogů ve vzdělávacích oblastech Dítě a jeho psychika a Dítě a ten druhý dle RVP PV. 

Podpora kreativity dětí předškolního věku

Pod vedením zkušené lektorky se přehledně a srozumitelně seznámíte s jednotlivými etapami vývoje výtvarného projevu u dětí. Dozvíte se, jaký vliv má kreativita na duševní zdraví, na psychickou pohodu a sebedůvěru u dětí. A také jak moc je zejména v dnešní době pro děti důležitá.

  • V teoretické části získáte informace o tom, co je to artefiletika, o jejich počátcích i momentální podobě. Budeme se věnovat rovněž vzniku a podstatě spontánního dětského výtvarného projevu. Vysvětlíme si, proč je kreativita a kreativní myšlení pro rozvoj dítěte tak důležité. Dále vám budou představeny různé metody a techniky na podporu kreativity, jejich vhodnost použití v různých skupinách a příklady použití v praxi.
  • V praktické části budete mít dostatek prostoru si veškeré nabyté vědomosti sami na sobě vyzkoušet. Zažijete si stejné pocity, co při tvorbě zažívají děti, vyzkoušíte si spoustu různých kreativních technik, které mohou být jednoduše přeneseny do prostředí třídy v MŠ.

Cílem kurzu Podpora kreativity dětí v předškolním věku je seznámit se prakticky a zážitkově s vybranými technikami artefiletiky a na základě vlastní zkušenosti získat základní dovednost tyto techniky používat v každodenní práci s dětmi.

Začleněním těchto technik do každodenní práce s dětmi bude posílena jejich duševní pohoda, sebedůvěra, sebevyjádření a zejména kreativní myšlení. Také to může pozitivně ovlivnit jejich psychickou zdatnost a odolnost např. vůči šikaně a netoleranci v kolektivu. Mimo jiné se rozvíjí   schopnost komunikace, kritického myšlení a následného reflektivního dialogu. 

Kdy

  • pátek 8. 11. 2024, 8.30–16.00 hod

Kde

  • CRSP, Biskupská 7, Brno
  • Kurz je možné po dohodě s koordinátorem realizovat též externě v prostorách objednávající organizace.

Akreditace MŠMT

  • MSMT- 1010/2023-4-20

Cena

  • 2000 Kč

Lektorka

V současné době pracuje v Centru pro rodinu a sociální péči na pozici vedoucí služby Trojlístek – sblížení tří generací.  Absolvovala akreditované semináře Úvod do arteterapie, Arteterapie – rozšiřující profesní kurz, Techniky arteterapie a artefiletiky v individuální a skupinové práci a spoustu dalších online seminářů na téma prožitkového tvoření se zaměřením na předškolní děti (např. Výtvarné hry pro školy a školky, Nadchněte děti pro tvoření, a jiné). 

Jako maminka tří dětí, kterým předává svou lásku k tvoření už od narození, sama zjistila, jak moc je zdravé vedení k tvoření pro děti důležité. Hned po rodičovské dovolené si otevřela výtvarný ateliér, kde pomáhala dalším lidem objevovat zdroj vnitřní síly a sebedůvěry pomocí výtvarných kurzů. Pořádala výtvarné kurzy pro dospělé, zaměřené zejména relaxačně a artefiletické programy pro třídy 1. stupně v ZŠ. Nejvíce zkušeností má ale s dětmi předškolního věku, pro které pořádala kurzy se zaměřením na výtvarný prožitek, pořádala několik běhů příměstských táborů zaměřených na rozvoj tvořivosti a podporu kreativity a sebedůvěry pomocí artefiletických metod. Má také zkušenosti s prací ve třídách na 1. stupni základní školy v rámci projektu Nadace VIA, který podporuje integraci dětí z ukrajinských rodin do kolektivu školní třídy. Nyní se sama věnuje umělecké tvorbě a neustále se vzdělává v oblasti arteterapie a artefiletiky.

Kontakt na koordinátora

Eliška Slavíková
mobil: +420 / 605 234 509
e-mail: eliska.slavikova@crsp.cz

Co říkají účastníci

  • Aktualizováno.