Pro rodiny z Vysočiny

Cílem projektu je podpora rodin s dětmi, které jsou ohroženy sociálním vyloučením, rovněž podpora mezigeneračního soužití. Všechny aktivity projektu přispívají k utužení rodiny jako celku. Programy jsou zaměřené na vzdělávání, motivaci a podporu rodičů, snižování rodičovské nejistoty, posilování rodičovských kompetencí a podporu prevence sociálního vyloučení. Pro řešení výchovných i vztahových problémů poskytujeme rodičům možnost účastnit se programu KER (kurz efektivního rodičovství) v rodičovských vzdělávacích skupinách, kde mají možnost sdílení, výměny názorů, získání informací a nácviku dovedností, které jim umožní výchovné obtíže včas úspěšně překonávat. Programy jsou realizovány ve městech Havlíčkův Brod, Třešť, Třebíč, JIhlava a Žďár nad Sázavou. Aktivity projektu:
 • kurzy Dítě v bezpečí – Havlíčkův Brod, Třebíč
 • workshop Ovečky – Třešť
 • workshop Rosteme spolu – Třešť
 • Kurz Efektivní rodičovství – Havlíčkův Brod, Třešť
 • přednášky – Havlíčkův Brod – Třešť
 • otevřené besedy – Třešť
 • Jednorožné rožnění v Třešti
 • Diecézní pouť rodin ve Žďáře nad Sázavou

Od 1. 1. 2022 i nadále platí pro účast na pohybových aktivitách (veškerá cvičení) povinnost prokázat bezinfekčnost O-N jednou z možností:

•  platný očkovací certifikát (od dokončení očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dní a v případě osoby, která dovršila 18 let věku, zároveň nejvýše 270 dní nebo byla očkována posilovací dávkou) nebo
platný certifikát o prodělané nemoci nebo
při nedokončeném očkování = předložení potvrzení o očkování alespoň jednou dávkou plus PCR test (platnost 72 hodin) na recepci před aktuální lekcí; do doby plné vakcinace musí klient dokládat platný PCR test
• žádné jiné testy a potvrzení nelze bohužel uznat

Kontrola prokázání bezinfekčnosti dle aktuálně platných vládních nařízení bude probíhat od 14. 2 .2022 prostřednictvím aplikace k ověření platnosti certifikátů (čtečka QR kódů). Kontrola může být zopakována kdykoliv v průběhu pololetí. V případě, že v této souvislosti vznikne překážka na straně účastníka (neplatný certifikát), nelze uplatnit nárok na vrácení kurzovného dle storno podmínek.

Výjimky

 1. Děti do 12 let bezinfekčnost neprokazují.
 2. Samostatně test PCR dokládají pouze osoby ve věku 12–18 let a kontraindikovaní ze zdravotních důvodů (nutno doložit certifikátem).
 3. Do ostatních programů (do 20 osob) není třeba dokládat bezinfekčnost. Po dobu programu však platí povinnost ochrany nosu a úst.

Výjimky z nošení respirátorů

•  děti do zahájení školní docházky
•  cvičící osoby (po dobu cvičení)