Pro rodiny z Vysočiny

Cílem projektu je podpora rodin s dětmi, které jsou ohroženy sociálním vyloučením, rovněž podpora mezigeneračního soužití. Všechny aktivity projektu přispívají k utužení rodiny jako celku. Programy jsou zaměřené na vzdělávání, motivaci a podporu rodičů, snižování rodičovské nejistoty, posilování rodičovských kompetencí a podporu prevence sociálního vyloučení. Pro řešení výchovných i vztahových problémů poskytujeme rodičům možnost účastnit se programu KER (kurz efektivního rodičovství) v rodičovských vzdělávacích skupinách, kde mají možnost sdílení, výměny názorů, získání informací a nácviku dovedností, které jim umožní výchovné obtíže včas úspěšně překonávat. Programy jsou realizovány ve městech Havlíčkův Brod, Třešť, Třebíč, JIhlava a Žďár nad Sázavou. Aktivity projektu:
  • kurzy Dítě v bezpečí – Havlíčkův Brod, Třebíč
  • workshop Ovečky – Třešť
  • workshop Rosteme spolu – Třešť
  • Kurz Efektivní rodičovství – Havlíčkův Brod, Třešť
  • přednášky – Havlíčkův Brod – Třešť
  • otevřené besedy – Třešť
  • Jednorožné rožnění v Třešti
  • Diecézní pouť rodin ve Žďáře nad Sázavou

Vážení návštěvníci, klienti a příznivci Centra pro rodinu a sociální péči,

vzhledem k aktuálnímu nepříznivému vývoji šíření nemoci Covid-19 a přetrvávajícímu 5. stupni PES jsou veškeré naše prezenční kurzy pozastaveny.

Část z našich programů probíhá online. S případnými dotazy se můžete obracet na konkrétní koordinátory jednotlivých aktivit.

Jsme vám k dispozici také na recepci na Biskupské 7, a to pondělí–čtvrtek 9.00–17.00 hod.

Přejeme si, aby tato situace co nejdříve skončila a mohli jsme své životy vrátit do normálních kolejí.

Váš tým CRSP