Podpora a upevňování rodinných vztahů prostřednictvím společných zážitků

Projekt Podpora a upevňování rodinných vztahů prostřednictvím společných zážitků realizovaný v Centru pro rodinu a sociální péči za finanční podpory Fondu malých projektů jižní Morava – Dolní Rakousko, v rámci programu „Cíl 3 – Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007–2013″ v období leden–září 2014.

Projekt je zaměřen na osvojení si a realizaci oslav tradičních svátků, kterých se účastní více generací (rodiče, děti, prarodiče). Metodickým partnerem CRSP je rakouské Familienzentrum Königstetten, kde má slavení rodinných svátků mnohaletou tradici.

Pracovnice brněnského Family Pointu se zúčastní oslavy svátku v Rakousku a posléze připraví pod jeho vedením akci pro rodiny v Brně. Akce je naplánována na sobotu 31. 5. 2014 a tematicky bude se týkat svátku sv. Zdislavy, patronky rodin.

V rámci projektu bude přetvořen stávající základní Family Point na Městském úřadě v Hodoníně na konaktní Family Point, místo pro rodinu. Proškolená kontaktní pracovnice bude veřejnosti zprostředkovávat poradenství v oblasti vztahové, výchovné, sociální a zdravotní, poskytovat kariérové poradenství a od června 2014 také zajišťovat také službu náhradní babičky (pilotní předání služby Trojlístek). V Hodoníně také proběhne druhá oslava tradičního svátku, a to v srpnu/září 2014.

Vážení návštěvníci, klienti a příznivci Centra pro rodinu a sociální péči,

vzhledem k aktuálnímu nepříznivému vývoji šíření nemoci Covid-19 a přetrvávajícímu 5. stupni PES jsou veškeré naše prezenční kurzy pozastaveny.

Část z našich programů probíhá online. S případnými dotazy se můžete obracet na konkrétní koordinátory jednotlivých aktivit.

Jsme vám k dispozici také na recepci na Biskupské 7, a to pondělí–čtvrtek 9.00–17.00 hod.

Přejeme si, aby tato situace co nejdříve skončila a mohli jsme své životy vrátit do normálních kolejí.

Váš tým CRSP