Podpora a upevňování rodinných vztahů prostřednictvím společných zážitků

Projekt Podpora a upevňování rodinných vztahů prostřednictvím společných zážitků realizovaný v Centru pro rodinu a sociální péči za finanční podpory Fondu malých projektů jižní Morava – Dolní Rakousko, v rámci programu „Cíl 3 – Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007–2013″ v období leden–září 2014.

Projekt je zaměřen na osvojení si a realizaci oslav tradičních svátků, kterých se účastní více generací (rodiče, děti, prarodiče). Metodickým partnerem CRSP je rakouské Familienzentrum Königstetten, kde má slavení rodinných svátků mnohaletou tradici.

Pracovnice brněnského Family Pointu se zúčastní oslavy svátku v Rakousku a posléze připraví pod jeho vedením akci pro rodiny v Brně. Akce je naplánována na sobotu 31. 5. 2014 a tematicky bude se týkat svátku sv. Zdislavy, patronky rodin.

V rámci projektu bude přetvořen stávající základní Family Point na Městském úřadě v Hodoníně na konaktní Family Point, místo pro rodinu. Proškolená kontaktní pracovnice bude veřejnosti zprostředkovávat poradenství v oblasti vztahové, výchovné, sociální a zdravotní, poskytovat kariérové poradenství a od června 2014 také zajišťovat také službu náhradní babičky (pilotní předání služby Trojlístek). V Hodoníně také proběhne druhá oslava tradičního svátku, a to v srpnu/září 2014.

Od 1. 1. 2022 i nadále platí pro účast na pohybových aktivitách (veškerá cvičení) povinnost prokázat bezinfekčnost O-N jednou z možností:

•  platný očkovací certifikát (od dokončení očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dní a v případě osoby, která dovršila 18 let věku, zároveň nejvýše 270 dní nebo byla očkována posilovací dávkou) nebo
platný certifikát o prodělané nemoci nebo
při nedokončeném očkování = předložení potvrzení o očkování alespoň jednou dávkou plus PCR test (platnost 72 hodin) na recepci před aktuální lekcí; do doby plné vakcinace musí klient dokládat platný PCR test
• žádné jiné testy a potvrzení nelze bohužel uznat

Kontrola prokázání bezinfekčnosti dle aktuálně platných vládních nařízení bude probíhat od 14. 2 .2022 prostřednictvím aplikace k ověření platnosti certifikátů (čtečka QR kódů). Kontrola může být zopakována kdykoliv v průběhu pololetí. V případě, že v této souvislosti vznikne překážka na straně účastníka (neplatný certifikát), nelze uplatnit nárok na vrácení kurzovného dle storno podmínek.

Výjimky

  1. Děti do 12 let bezinfekčnost neprokazují.
  2. Samostatně test PCR dokládají pouze osoby ve věku 12–18 let a kontraindikovaní ze zdravotních důvodů (nutno doložit certifikátem).
  3. Do ostatních programů (do 20 osob) není třeba dokládat bezinfekčnost. Po dobu programu však platí povinnost ochrany nosu a úst.

Výjimky z nošení respirátorů

•  děti do zahájení školní docházky
•  cvičící osoby (po dobu cvičení)