Oslava svátků rodiny

Pod projektem “Oslava svátku rodiny” se skrývá rodinná akce Den pro rodinu.

Den pro rodinu je akcí pro veřejnost, která má mezigenerační charakter a každoročně ji pořádá Centrum pro rodinu a sociální péči v Brně k Mezinárodnímu dni rodiny, který připadá na 15. květen. Mezinárodní den rodiny byl ustanoven na valném shromáždění Organizace spojených národů v roce 1994. Mezinárodní den rodiny pomáhá podporovat obecné povědomí rodinné problematiky. Tato akce umožňuje všem členům aktivně a kvalitně prožít společný čas a současně umožňuje rodičům, odpočinout si od starostí všedního dne. Den rodin se může stát silným mobilizujícím faktorem v zájmu rodin ve všech zemích, které využijí této příležitosti a podle svých možností vyjádří podporu rodinné problematice.

Cílovou skupinu projektu tvoří rodiny s dětmi, od rodičů s dětmi malými až po seniory s vnoučaty. Vycházíme z principu, že podporu potřebují rodiny fungující i ty, které procházejí zkouškami nebo rodiny neúplné. Nečiníme mezi nimi rozdíl a program, který připravujeme je určen pro všechny rodiny napříč tímto spektrem.

Financováno:

Vážení návštěvníci, klienti a příznivci Centra pro rodinu a sociální péči,

vzhledem k aktuálnímu nepříznivému vývoji šíření nemoci Covid-19 a přetrvávajícímu 5. stupni PES jsou veškeré naše prezenční kurzy pozastaveny.

Část z našich programů probíhá online. S případnými dotazy se můžete obracet na konkrétní koordinátory jednotlivých aktivit.

Jsme vám k dispozici také na recepci na Biskupské 7, a to pondělí–čtvrtek 9.00–17.00 hod.

Přejeme si, aby tato situace co nejdříve skončila a mohli jsme své životy vrátit do normálních kolejí.

Váš tým CRSP