Oslava svátků rodiny

Pod projektem “Oslava svátku rodiny” se skrývá rodinná akce Den pro rodinu.

Den pro rodinu je akcí pro veřejnost, která má mezigenerační charakter a každoročně ji pořádá Centrum pro rodinu a sociální péči v Brně k Mezinárodnímu dni rodiny, který připadá na 15. květen. Mezinárodní den rodiny byl ustanoven na valném shromáždění Organizace spojených národů v roce 1994. Mezinárodní den rodiny pomáhá podporovat obecné povědomí rodinné problematiky. Tato akce umožňuje všem členům aktivně a kvalitně prožít společný čas a současně umožňuje rodičům, odpočinout si od starostí všedního dne. Den rodin se může stát silným mobilizujícím faktorem v zájmu rodin ve všech zemích, které využijí této příležitosti a podle svých možností vyjádří podporu rodinné problematice.

Cílovou skupinu projektu tvoří rodiny s dětmi, od rodičů s dětmi malými až po seniory s vnoučaty. Vycházíme z principu, že podporu potřebují rodiny fungující i ty, které procházejí zkouškami nebo rodiny neúplné. Nečiníme mezi nimi rozdíl a program, který připravujeme je určen pro všechny rodiny napříč tímto spektrem.

Financováno:

K účasti na pohybových aktivitách (veškerá cvičení) je třeba doložit bezinfekčnost

•  očkovací certifikát nebo
•  potvrzení o prodělané nemoci nebo
•  PCR test (platnost 7 dnů) nebo
•  antigenní test (platnost 72 hodin) – provedení samotestů na místě bohužel z provozních důvodů neumožňujeme

Podle aktuálních vládních nařízení nemůžeme akceptovat čestné prohlášení, případně potvrzení ze zaměstnání ani z domu přinesené samotesty.

Výjimky

  1. Děti do zahájení školní docházky bezinfekčnost neprokazují.
  2. Do ostatních programů není třeba dokládat bezinfekčnost, ale po dobu programu platí povinnost ochrany nosu a úst.

Výjimky z nošení roušek

•  děti do zahájení školní docházky
•  cvičící osoby (po dobu cvičení)