Od neklidu ke klidu (spolu o ADHD)

Cílem projektu „Od neklidu ke klidu (spolu o ADHD)“ je podpora rodin s hyperaktivními a neklidnými dětmi (ADHD), prostřednictvím podpory rodičů. V rámci projektu je realizována Otevřená tematická rodičovská skupina a Poradna pro rodiče. Cílem Poradny je podpořit rodiny v jejich obtížné životní situaci a umožnit jim řešení konkrétních situací “na míru”

Otevřená tematická skupina pro rodiče hyperaktivních a neklidných dětí (OÁZA) je otevřená tematická skupina, která je rozdělena na dvě části – přednáškovou a diskuzní. V první části je vždy lektorkou vedena přednáška na předem avizované téma
z oblasti výchovy a práce s hyperaktivními a neklidnými dětmi. V druhé části je prostor pro následnou diskuzi a sdílení zkušeností, rad, ale i obav rodičů. Rodiče tak mohou zažívat pocity pochopení, přijetí a respektu, se kterými se skrze stygmatizaci svých dětí ve svém okolí často nesetkávají.

Poradna pro rodiče nabízí poradenství, které probíhá individuálně. Osobní poradenství provádí výhradně odborný pracovník se zkušenostmi s cílovou skupinou. Cílem je podpořit pečující osoby v jejich obtížné životní situaci a umožnit jim řešení konkrétních situací “na míru”. Konzultace garantují anonymitu klienta, bezpečné a empatické prostředí, respekt k individualitě člověka. Poradna je rodičům k dispozici každý týden na 5 hodin, délka jednoho setkání s klientem je 1 h, v projektu je předpokládáno s opakovanou návštěvností poradny rodičů.

Projekt „Od neklidu ke klidu (spolu o ADHD)“ nezapadá do definice „sociální služby“ dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, svým charakterem však významně doplňuje a rozšiřuje sociální služby pro rodiny s dětmi.

Více informací naleznete na stránkách www.neklidne-deti.cz.

Financováno:

K účasti na pohybových aktivitách (veškerá cvičení) je třeba doložit bezinfekčnost

•  očkovací certifikát nebo
•  potvrzení o prodělané nemoci nebo
•  PCR test (platnost 7 dnů) nebo
•  antigenní test (platnost 72 hodin) – provedení samotestů na místě bohužel z provozních důvodů neumožňujeme

Podle aktuálních vládních nařízení nemůžeme akceptovat čestné prohlášení, případně potvrzení ze zaměstnání ani z domu přinesené samotesty.

Výjimky

  1. Děti do zahájení školní docházky bezinfekčnost neprokazují.
  2. Do ostatních programů není třeba dokládat bezinfekčnost, ale po dobu programu platí povinnost ochrany nosu a úst.

Výjimky z nošení roušek

•  děti do zahájení školní docházky
•  cvičící osoby (po dobu cvičení)