Od neklidu ke klidu (spolu o ADHD)

Cílem projektu „Od neklidu ke klidu (spolu o ADHD)“ je podpora rodin s hyperaktivními a neklidnými dětmi (ADHD), prostřednictvím podpory rodičů. V rámci projektu je realizována Otevřená tematická rodičovská skupina a Poradna pro rodiče. Cílem Poradny je podpořit rodiny v jejich obtížné životní situaci a umožnit jim řešení konkrétních situací “na míru”

Otevřená tematická skupina pro rodiče hyperaktivních a neklidných dětí (OÁZA) je otevřená tematická skupina, která je rozdělena na dvě části – přednáškovou a diskuzní. V první části je vždy lektorkou vedena přednáška na předem avizované téma
z oblasti výchovy a práce s hyperaktivními a neklidnými dětmi. V druhé části je prostor pro následnou diskuzi a sdílení zkušeností, rad, ale i obav rodičů. Rodiče tak mohou zažívat pocity pochopení, přijetí a respektu, se kterými se skrze stygmatizaci svých dětí ve svém okolí často nesetkávají.

Poradna pro rodiče nabízí poradenství, které probíhá individuálně. Osobní poradenství provádí výhradně odborný pracovník se zkušenostmi s cílovou skupinou. Cílem je podpořit pečující osoby v jejich obtížné životní situaci a umožnit jim řešení konkrétních situací “na míru”. Konzultace garantují anonymitu klienta, bezpečné a empatické prostředí, respekt k individualitě člověka. Poradna je rodičům k dispozici každý týden na 5 hodin, délka jednoho setkání s klientem je 1 h, v projektu je předpokládáno s opakovanou návštěvností poradny rodičů.

Projekt „Od neklidu ke klidu (spolu o ADHD)“ nezapadá do definice „sociální služby“ dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, svým charakterem však významně doplňuje a rozšiřuje sociální služby pro rodiny s dětmi.

Více informací naleznete na stránkách www.neklidne-deti.cz.

Financováno:

Od 1. 1. 2022 i nadále platí pro účast na pohybových aktivitách (veškerá cvičení) povinnost prokázat bezinfekčnost O-N jednou z možností:

•  platný očkovací certifikát (od dokončení očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dní a v případě osoby, která dovršila 18 let věku, zároveň nejvýše 270 dní nebo byla očkována posilovací dávkou) nebo
platný certifikát o prodělané nemoci nebo
při nedokončeném očkování = předložení potvrzení o očkování alespoň jednou dávkou plus PCR test (platnost 72 hodin) na recepci před aktuální lekcí; do doby plné vakcinace musí klient dokládat platný PCR test
• žádné jiné testy a potvrzení nelze bohužel uznat

Kontrola prokázání bezinfekčnosti dle aktuálně platných vládních nařízení bude probíhat od 14. 2 .2022 prostřednictvím aplikace k ověření platnosti certifikátů (čtečka QR kódů). Kontrola může být zopakována kdykoliv v průběhu pololetí. V případě, že v této souvislosti vznikne překážka na straně účastníka (neplatný certifikát), nelze uplatnit nárok na vrácení kurzovného dle storno podmínek.

Výjimky

  1. Děti do 12 let bezinfekčnost neprokazují.
  2. Samostatně test PCR dokládají pouze osoby ve věku 12–18 let a kontraindikovaní ze zdravotních důvodů (nutno doložit certifikátem).
  3. Do ostatních programů (do 20 osob) není třeba dokládat bezinfekčnost. Po dobu programu však platí povinnost ochrany nosu a úst.

Výjimky z nošení respirátorů

•  děti do zahájení školní docházky
•  cvičící osoby (po dobu cvičení)