Máma NaDe vše

Stručný popis:

Projekt Máma NaDe vše reaguje na podporu zavádění a pilotního ověření inovovaných postupů a metod přímé práce s rodinami.

Cílovou skupinou projektu jsou matky žijící v úplných či doplněných rodinách.

Cílem projektu je vytvoření vstupní analýzy potřeb cílové skupiny, pilotní ověření programu určeného na podporu matek žijících v neúplných a doplněných rodinách a závěrečná evaluace tohoto programu.

Inovovaný program si klade za cíl podpořit rodičovské kompetence matek, podpořit jejich informační gramotnost, posílit jejich motivaci a zvýšit aktivizaci, snížit sociální izolaci a v důsledku zvýšit jejich konkurenceschopnost a uplatnění na trhu práce.

Realizováno za finanční podpory:

Vážení návštěvníci, klienti a příznivci Centra pro rodinu a sociální péči,

vzhledem k aktuálnímu nepříznivému vývoji šíření nemoci Covid-19 a přetrvávajícímu 5. stupni PES jsou veškeré naše prezenční kurzy pozastaveny.

Část z našich programů probíhá online. S případnými dotazy se můžete obracet na konkrétní koordinátory jednotlivých aktivit.

Jsme vám k dispozici také na recepci na Biskupské 7, a to pondělí–čtvrtek 9.00–17.00 hod.

Přejeme si, aby tato situace co nejdříve skončila a mohli jsme své životy vrátit do normálních kolejí.

Váš tým CRSP