Lektorský Everest

Popis projektu:

Projekt Lektorský Everest komplexně řeší zvyšování kvalifikace lektorů dalšího vzdělávání v JMK zaměřených na práci s pěstouny, příslušníky rodin v obtížných životních situacích a na lektory, kteří pracující s běžnými rodinami nebo širokou veřejností. Dále projekt nabízí mimořádnou možnost i dalším lektorům zmapovat svůj aktuální lektorský potenciál pomocí moderní diagnostiky a prostřednictvím lektorského Development centra a rozvíjet cíleně své další lektorské dovednosti, což povede ke zvýšení konkurenceschopnosti lektorů.

V rámci projektu dojde k vytvoření kompetenčního modelu lektora a designu Development centra (DC) a následně ke zmapování potenciálu lektorů, kteří se DC zúčastní. Dále budou navazovat další klíčové aktivity (KA) odpovídající zaměření lektorů.

Partnery projektu zajišťující odbornou část je vzdělávací a poradenská společnost Facilita CZ. Projekt Lektorský Everest je financován z ESF prostřednictvím OP VK a ze státního rozpočtu ČR.

Cíle projektu:

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvalifikace a konkurenceschopnosti lektorů dalšího vzdělávání z řad různých organizací – komerčních, neziskových či příspěvkových.

Dílčími cíli projektu jsou:

  • podpora nabídky dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji,
  • vytvoření komplexního a inovativního vzdělávacího systému,
  • vytvoření a rozšiřování moderních způsobů výuky (např. využití development centra).

Doba realizace: 1. 9. 2013–31. 5. 2015

Od 1. 1. 2022 i nadále platí pro účast na pohybových aktivitách (veškerá cvičení) povinnost prokázat bezinfekčnost O-N jednou z možností:

•  platný očkovací certifikát (od dokončení očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dní a v případě osoby, která dovršila 18 let věku, zároveň nejvýše 270 dní nebo byla očkována posilovací dávkou) nebo
platný certifikát o prodělané nemoci nebo
při nedokončeném očkování = předložení potvrzení o očkování alespoň jednou dávkou plus PCR test (platnost 72 hodin) na recepci před aktuální lekcí; do doby plné vakcinace musí klient dokládat platný PCR test
• žádné jiné testy a potvrzení nelze bohužel uznat

Kontrola prokázání bezinfekčnosti dle aktuálně platných vládních nařízení bude probíhat od 14. 2 .2022 prostřednictvím aplikace k ověření platnosti certifikátů (čtečka QR kódů). Kontrola může být zopakována kdykoliv v průběhu pololetí. V případě, že v této souvislosti vznikne překážka na straně účastníka (neplatný certifikát), nelze uplatnit nárok na vrácení kurzovného dle storno podmínek.

Výjimky

  1. Děti do 12 let bezinfekčnost neprokazují.
  2. Samostatně test PCR dokládají pouze osoby ve věku 12–18 let a kontraindikovaní ze zdravotních důvodů (nutno doložit certifikátem).
  3. Do ostatních programů (do 20 osob) není třeba dokládat bezinfekčnost. Po dobu programu však platí povinnost ochrany nosu a úst.

Výjimky z nošení respirátorů

•  děti do zahájení školní docházky
•  cvičící osoby (po dobu cvičení)