Lektorský Everest

Popis projektu:

Projekt Lektorský Everest komplexně řeší zvyšování kvalifikace lektorů dalšího vzdělávání v JMK zaměřených na práci s pěstouny, příslušníky rodin v obtížných životních situacích a na lektory, kteří pracující s běžnými rodinami nebo širokou veřejností. Dále projekt nabízí mimořádnou možnost i dalším lektorům zmapovat svůj aktuální lektorský potenciál pomocí moderní diagnostiky a prostřednictvím lektorského Development centra a rozvíjet cíleně své další lektorské dovednosti, což povede ke zvýšení konkurenceschopnosti lektorů.

V rámci projektu dojde k vytvoření kompetenčního modelu lektora a designu Development centra (DC) a následně ke zmapování potenciálu lektorů, kteří se DC zúčastní. Dále budou navazovat další klíčové aktivity (KA) odpovídající zaměření lektorů.

Partnery projektu zajišťující odbornou část je vzdělávací a poradenská společnost Facilita CZ. Projekt Lektorský Everest je financován z ESF prostřednictvím OP VK a ze státního rozpočtu ČR.

Cíle projektu:

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvalifikace a konkurenceschopnosti lektorů dalšího vzdělávání z řad různých organizací – komerčních, neziskových či příspěvkových.

Dílčími cíli projektu jsou:

  • podpora nabídky dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji,
  • vytvoření komplexního a inovativního vzdělávacího systému,
  • vytvoření a rozšiřování moderních způsobů výuky (např. využití development centra).

Doba realizace: 1. 9. 2013–31. 5. 2015

Vážení návštěvníci, klienti a příznivci Centra pro rodinu a sociální péči,

vzhledem k aktuálnímu nepříznivému vývoji šíření nemoci Covid-19 a přetrvávajícímu 5. stupni PES jsou veškeré naše prezenční kurzy pozastaveny.

Část z našich programů probíhá online. S případnými dotazy se můžete obracet na konkrétní koordinátory jednotlivých aktivit.

Jsme vám k dispozici také na recepci na Biskupské 7, a to pondělí–čtvrtek 9.00–17.00 hod.

Přejeme si, aby tato situace co nejdříve skončila a mohli jsme své životy vrátit do normálních kolejí.

Váš tým CRSP