KLAS KLUB AKTIVNÍCH SENIORŮ ®

KLAS KLUB AKTIVNÍCH SENIORŮ ® – aktivizační program pro seniory

Vychází z rakouského vzdělávacího programu LIMA (Kvalita života ve stáří), podle vzoru studie SIMA (Samostatnost ve stáří) profesora Oswalda, Universitat Erlangen. V ČR byl rozšířen v roce 2009 za podpory nadace Renovabis.

Jedná se o program setkávání seniorů, který je rozčleněn do čtyř hlavních částí, které ve svém komplexu napomáhají seniory udržovat ve své samostatnosti a soběstačnosti s přihlédnutím na individuální podmínky každého z účastníků. Trénuje se paměť, motorika, nacvičují se různé nové kompetence a prohlubují stávající možnosti, včetně psychohygieny nebo přímo duchovních (morálních) otázek.

Program jednotlivých sentkání seniorů v KLAS trvá 2 hodiny. Senioři nejsou omezeni věkem, ani svým náboženským přesvědčením. Jejich fyzická a psychická zdatnost je potřebná v míře začlenění do sociální a společenské skupiny, běžných komunikačních dovedností a projevů.

Více informací o programu: Spokojený senior – KLAS z. s.

Program podporují:

Vážení návštěvníci, klienti a příznivci Centra pro rodinu a sociální péči,

vzhledem k aktuálnímu nepříznivému vývoji šíření nemoci Covid-19 a přetrvávajícímu 5. stupni PES jsou veškeré naše prezenční kurzy pozastaveny.

Část z našich programů probíhá online. S případnými dotazy se můžete obracet na konkrétní koordinátory jednotlivých aktivit.

Jsme vám k dispozici také na recepci na Biskupské 7, a to pondělí–čtvrtek 9.00–17.00 hod.

Přejeme si, aby tato situace co nejdříve skončila a mohli jsme své životy vrátit do normálních kolejí.

Váš tým CRSP