Dobrovolnictví v seniorském věku

Impulsem pro vznik projektu Dobrovolnictví v seniorském věku byl a je nejen velký potenciál dobrovolnictví u seniorů, ale především pětiletá zkušenost se vzděláváním seniorů – dobrovolníků v Centru pro rodinu a sociální péči. Tento potenciál stojí v ostrém kontrastu se stoupající náročností na kompetence dobrovolníků, pracujících se seniorskou i širokou veřejností.

Projekt se zakládá na přenosu know-how německého partnera a jeho aplikaci na naše již probíhající vzdělávání seniorů – dobrovolníků.
Nová metoda práce s dobrovolníky bude od počátku odzkoušena v pokračovacím modulu KLAS, který je v současné době programem s celostátní působností.

Aktivity projektu:

 • Stáž v Německu (leden–únor 2012)
 • Konference Evropský rok aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity 2012 v ČR – 1. března 2012
 • Seminář 21.– 24.května 2012 v Pasohlávkách s českými účastníky a s německým lektorem
 • Zpracování metodického materiálu červenec – říjen 2012
 • Stáž v Německu a konzultace metodického materiálu 27. července 2012
 • Metodický materiál dokončen v říjnu 2012
 • Seminář v Německu 8. listopadu 2012
 • Semináře ve 3 členských organizacích ACERu ( Olomouc ve dnech 20.–21.11. 2012, Zlín ve dnech 22.-23.11. 2012, Frýdek-Místek ve dnech 3.–4.12. 2012 )

Projekt podpořili:

Od 1. 1. 2022 i nadále platí pro účast na pohybových aktivitách (veškerá cvičení) povinnost prokázat bezinfekčnost O-N jednou z možností:

•  platný očkovací certifikát (od dokončení očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dní a v případě osoby, která dovršila 18 let věku, zároveň nejvýše 270 dní nebo byla očkována posilovací dávkou) nebo
platný certifikát o prodělané nemoci nebo
při nedokončeném očkování = předložení potvrzení o očkování alespoň jednou dávkou plus PCR test (platnost 72 hodin) na recepci před aktuální lekcí; do doby plné vakcinace musí klient dokládat platný PCR test
• žádné jiné testy a potvrzení nelze bohužel uznat

Kontrola prokázání bezinfekčnosti dle aktuálně platných vládních nařízení bude probíhat od 14. 2 .2022 prostřednictvím aplikace k ověření platnosti certifikátů (čtečka QR kódů). Kontrola může být zopakována kdykoliv v průběhu pololetí. V případě, že v této souvislosti vznikne překážka na straně účastníka (neplatný certifikát), nelze uplatnit nárok na vrácení kurzovného dle storno podmínek.

Výjimky

 1. Děti do 12 let bezinfekčnost neprokazují.
 2. Samostatně test PCR dokládají pouze osoby ve věku 12–18 let a kontraindikovaní ze zdravotních důvodů (nutno doložit certifikátem).
 3. Do ostatních programů (do 20 osob) není třeba dokládat bezinfekčnost. Po dobu programu však platí povinnost ochrany nosu a úst.

Výjimky z nošení respirátorů

•  děti do zahájení školní docházky
•  cvičící osoby (po dobu cvičení)