Aktivní a tvořivé využití prázdninových dní

Cíl projektu:
Prostřednictvím realizace volnočasových aktivit přispět k pozitivnímu rozvoji osobnosti dětí a mladých lidí. Rozvíjet jejich individuální schopnosti a dovednosti, sebepoznání, posílit sebedůvěru, ale také podpořit budování pozitivních sociálních vazeb a týmovou spolupráci.

Cílová skupina:
děti ve věku od 8–15 let (dva příměstské tábory)

Klíčové aktivity projektu:
Příměstské tábory v centru Brna
Tyto aktivity navazují na úspěšný program příměstských táborů, které CRSP realizovalo v letech 2009, 2010, 2011, 2012. Během letních prázdnin 2013 proběhnou celkem dva týdenní turnusy příměstských táborů pro děti od 8–15 let.

Prázdninový týden pro děvčata (1. turnus)

Obsahem příměstského tábora bude:

 • celodenní poznávací výlet do přírody, inspirace přírodou, celodenní hra na rozvoj týmové spolupráce
 • šperky z pryskyřice
 • využití ovčího barevného rouna – dekorativní předměty
 • práce se sklem – mozaika
 • aranžmá květin, estetická výchova
 • využití sádry – předměty ze silikonových forem, rozvoj fantazie
 • návštěva muzea, dvě výstavy

Předpokládaný počet účastníků: 15

Výtvarně tvořivý týden pro děvčata a chlapce (2. turnus)

Obsahem táboru bude:

 • dopravní výchova – návštěva dopravního hřiště
 • celodenní poznávací výlet do přírody, inspirace přírodou, celodenní hra na rozvoj týmové spolupráce
 • návštěva Technického muzea – výstavy, dílny, zaměření na automobily apod.
 • sádrové odlitky – výroba masky
 • vytvoření malého řezbářského předmětu
 • výroba koláže
 • Předpokládaný počet účastníků: 15

Realizaci příměstských táborů v roce 2013 finančně podpořil Magistrát města Brna, odbor školství.

Od 1. 1. 2022 i nadále platí pro účast na pohybových aktivitách (veškerá cvičení) povinnost prokázat bezinfekčnost O-N jednou z možností:

•  platný očkovací certifikát (od dokončení očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dní a v případě osoby, která dovršila 18 let věku, zároveň nejvýše 270 dní nebo byla očkována posilovací dávkou) nebo
platný certifikát o prodělané nemoci nebo
při nedokončeném očkování = předložení potvrzení o očkování alespoň jednou dávkou plus PCR test (platnost 72 hodin) na recepci před aktuální lekcí; do doby plné vakcinace musí klient dokládat platný PCR test
• žádné jiné testy a potvrzení nelze bohužel uznat

Kontrola prokázání bezinfekčnosti dle aktuálně platných vládních nařízení bude probíhat od 14. 2 .2022 prostřednictvím aplikace k ověření platnosti certifikátů (čtečka QR kódů). Kontrola může být zopakována kdykoliv v průběhu pololetí. V případě, že v této souvislosti vznikne překážka na straně účastníka (neplatný certifikát), nelze uplatnit nárok na vrácení kurzovného dle storno podmínek.

Výjimky

 1. Děti do 12 let bezinfekčnost neprokazují.
 2. Samostatně test PCR dokládají pouze osoby ve věku 12–18 let a kontraindikovaní ze zdravotních důvodů (nutno doložit certifikátem).
 3. Do ostatních programů (do 20 osob) není třeba dokládat bezinfekčnost. Po dobu programu však platí povinnost ochrany nosu a úst.

Výjimky z nošení respirátorů

•  děti do zahájení školní docházky
•  cvičící osoby (po dobu cvičení)