crsp-30-let-s-vami-den-pro-rodinu-1

Oslavili jste s námi 30 let s vámi. Děkujeme!

Na Mezinárodní den rodiny, 15. 5. 2022, jste s námi oslavili 30 let s vámi. Děkujeme, že jste přišli a prožili s námi nádherný Den pro rodinu v Centru pro rodinu a sociální péči! 

Den pro rodinu 👨‍👩‍👧‍👦 aneb 30 let s vámi

Oslava 30. výročí založení Centra pro rodinu a sociální péči se opravdu vydařila. Bylo krásné počasí a my jsme nesmírně rádi, že k nám zavítalo takové množství lidí. Děkujeme vám za to, že jste přišli a strávili u nás tento výjimečný den 💙💛

Nejdříve proběhla v katedrále sv. Petra a Pavla děkovná bohoslužba k 30. výročí založení CRSP v Brně, kterou celebroval diecézní biskup brněnský Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle. Od 11.30 hod. pak v našich prostorách na Biskupské 7 probíhal pestrý program plný zábavných stanovišť pro celé rodiny.

crsp-30-let-s-vami-tym

Oslava 30 let CRSP

Na své si přišli jak ti nejmenší, kteří zde mohli projevit osobní statečnost a odevzdat na strom dudlíkovník svou doposud nepostradatelnou pomůcku, tak i dospěláci. Ti si mohli například osvěžit podávání první pomoci nebo své znalosti o životě sv. Ludmily.

K dispozici byla také Rodinná stezka Zahradami pod Petrovem, zpívání a tancování pro děti, jízda na lanové dráze nebo slackline. Vrcholem slavnostního programu bylo bezpochyby úžasné kouzelnické vystoupení Tomáše Velzela a jeho Divadélka s radostí.

Byl to opravdu nádherný den a ještě jednou moc děkujeme, že jste s námi oslavili 30 let s vámi! 

Fotografie: clovekavira.cz
Autor: Dušan Kadlec

Více fotografií z děkovné bohoslužby

Děkovná bohoslužba k 30. výročí založení Centra pro rodinu a sociální péči v Brně, clovekavira.cz

Více fotografií ze zábavného programu v CRSP

Program pro rodiny v rámci oslav 30. výročí založení CRSP v Brně, clovekavira.cz

Akce se konala také v rámci Týdne pro rodinu (7.–15. 5.).

Rodina – tým pro život

Od 1. 1. 2022 i nadále platí pro účast na pohybových aktivitách (veškerá cvičení) povinnost prokázat bezinfekčnost O-N jednou z možností:

•  platný očkovací certifikát (od dokončení očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dní a v případě osoby, která dovršila 18 let věku, zároveň nejvýše 270 dní nebo byla očkována posilovací dávkou) nebo
platný certifikát o prodělané nemoci nebo
při nedokončeném očkování = předložení potvrzení o očkování alespoň jednou dávkou plus PCR test (platnost 72 hodin) na recepci před aktuální lekcí; do doby plné vakcinace musí klient dokládat platný PCR test
• žádné jiné testy a potvrzení nelze bohužel uznat

Kontrola prokázání bezinfekčnosti dle aktuálně platných vládních nařízení bude probíhat od 14. 2 .2022 prostřednictvím aplikace k ověření platnosti certifikátů (čtečka QR kódů). Kontrola může být zopakována kdykoliv v průběhu pololetí. V případě, že v této souvislosti vznikne překážka na straně účastníka (neplatný certifikát), nelze uplatnit nárok na vrácení kurzovného dle storno podmínek.

Výjimky

  1. Děti do 12 let bezinfekčnost neprokazují.
  2. Samostatně test PCR dokládají pouze osoby ve věku 12–18 let a kontraindikovaní ze zdravotních důvodů (nutno doložit certifikátem).
  3. Do ostatních programů (do 20 osob) není třeba dokládat bezinfekčnost. Po dobu programu však platí povinnost ochrany nosu a úst.

Výjimky z nošení respirátorů

•  děti do zahájení školní docházky
•  cvičící osoby (po dobu cvičení)