Individuální psychologické poradenství

  • Na bolest ztráty nemusíte být sami. Ať už Vás ztráta zaskočila nedávno či se s ní snažíte vyrovnat dlouhodobě, podpoříme Vás na této bolestné cestě. Je možné využít jednorázovou konzultaci i opakovaná či pravidelná sezení s psychologem. 
  • Poradenství poskytuje Bc. Michaela Klímová, DiS.,  psychoterapeutka.
  • Poradenství je zdarma, probíhá dle individuální domluvy, setkání trvá 1 hod. (dle potřeby i déle)
  • Poradenství nabízíme také online formou. 

Lektorka individuálního psychologického poradenství

Vystudovala Sociální a právní činnost na Evangelické akademii a VOŠ Brno, Sociální a charitativní činnost na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Další vzdělání absolvovala v průběhu následujících let – výcvik Krizové intervence se zaměřením na systemickou terapii (2012), psychoterapeutický výcvik “Solution Focus” (2014–2018), “Umění terapie” (2012–2014) a mnoho dalších odborných seminářů.

Téměř šest let pracovala jako sociální pracovnice. Působí jako psychoterapeutka ve své soukromé psychoterapeutické praxi od roku 2013. Současně je psychoterapeutkou v mateřském centru Sedmikráska Brno, redaktor na iporadna.cz. Dva roky pracovala také jako terapeutka pro Rozkoš bez Rizika v rámci projektu.

I nadále se ráda vzdělává v oboru psychoterapie, duchovním rozvoji.

Kontakt na koordinátora

Mgr. Jana Jakešová
tel.: 518 328 816
mobil: +420 / 731 604 064
e-mail: jana.jakesova@crsp.cz

Od 22. 11. 2021 je třeba k účasti na pohybových aktivitách (veškerá cvičení) doložit bezinfekčnost O-N:

•  očkovací certifikát nebo
•  potvrzení o prodělané nemoci nebo
•  při nedokončeném očkování = předložení potvrzení o očkování alespoň jednou dávkou plus PCR test (platnost 72 hodin) na recepci před aktuální lekcí; do doby plné vakcinace musí klient dokládat platný PCR test
•  žádné jiné testy a potvrzení nelze bohužel uznat

Překážka vzniká na straně účastníka, nelze tedy uplatnit nárok na vrácení kurzovného dle storno podmínek.

Výjimky

  1. Děti do 12 let bezinfekčnost neprokazují.
  2. Samostatně test PCR dokládají pouze osoby ve věku 12–18 let a kontraindikovaní ze zdravotních důvodů (nutno doložit certifikátem).
  3. Do ostatních programů (do 20 osob) není třeba dokládat bezinfekčnost. Po dobu programu však platí povinnost ochrany nosu a úst.

Výjimky z nošení respirátorů

•  děti do zahájení školní docházky
•  cvičící osoby (po dobu cvičení)