hratky-s-miminky

Hrátky s miminky – listopad

Zveme vás na Hrátky s miminky – listopad. Pohybové hry pro rodiče s kojenci ve věku cca 5–9 měsíců (děti leží, otáčejí se, ale ještě nelezou).

Hrázky s miminky – listopad 2023

Lekce jsou zaměřené na rozvoj pohybových dovedností dětí, ale i sociálních a poznávacích schopností. Děti se zapojují podle vlastního tempa do aktivit plných písniček, dětských říkánek a her, seznamují se s různými cvičebními pomůckami. Aktivity jsou doplněny neformálním povídáním o daném období dítěte a jeho psychickém a motorickém vývoji.

hratky-s-miminky

14. 11. – 12. 12. 2023

5 lekcí, vždy ve středu

9.15–10.15 hod.