sendvicova-generace

Sendvičová generace – neuchopený fenomén dnešní doby

Realizujeme projekt „Sendvičová generace – neuchopený fenomén dnešní doby“

Co je to ta sendvičová generace?

Možná vám to zní jako něco spojeného s jídlem, ale není tomu tak. Pojem sendvičová generace se používá pro osoby středního věku, které se ocitly v situaci, kdy se starají o své děti i své staré rodiče, anebo rodiče partnera či partnerky. V dnešní době se toto životní uspořádání stává stále běžnějším a je dost pravděpodobné, že do této generace patříte i vy, aniž byste si toho byli vědomi.

Tito lidé mají spoustu povinností, jsou zavaleni úkoly a starostmi. Jsou na ně kladeny nároky spojené s péčí o dítě, o starého člověka a ještě musí mnohdy stíhat své vlastní zaměstnání. Tyto požadavky jsou značně odlišné a vyžadují od příslušníků sendvičové generace, aby dokázali skloubit často až nemožné. Není proto divu, že se tato zátěž může projevit na jejich vlastním zdraví a psychické pohodě. Lidé, žijící v takzvaném sendviči, se mohou potýkat se spoustou problémů a překážek, řešit všemožná dilemata a být tím vším vysílení. Jsou také skupinou, o které se tolik nemluví, ale současně jsou nezbytnou a důležitou součástí neformální péče.

Vnímáme jako důležité se o tomto tématu bavit, zjišťovat, jak se tito lidé cítí, jaké mají potřeby. Co by jim pomohlo a jak se vyrovnávají se svou situací.

Co v projektu děláme?

Zajímá nás, jaké potřeby mají lidé, kteří se starají jak o své děti, tak své rodiče a do toho všeho ještě pracují.

Máme k dispozici dotazník, jejímž prostřednictvím se příslušníků sendvičové generace ptáme, jakou péči jejich staří rodiče potřebují, kdo ji zajišťuje, s jakými překážkami se osobně potýkají a co by se podle nich mělo zlepšit. Jsme také připraveni poskytnout dotazovaným poradenství a informovat je, kam se mohou případně obrátit.

Ideálním respondentem je osoba ve věku 40–60 let, ekonomicky aktivní, která se stará alespoň o jedno dítě mladší 18 let a alespoň jednoho seniora ve věku 65 a více. A současně žije v Brně.

Následně vymezíme konkrétní formy pomoci, které lidem uvězněným v tzv. sendviči jejich náročnou situaci usnadní. Vytvoříme elektronický adresář, který bude obsahovat důležité a potřebné informace.

Budeme také téma dále medializovat, zviditelňovat a bavit se o něm na kulatém stole s odborníky.

Zajímá nás, jaké potřeby mají lidé, kteří se starají jak o své děti, tak své rodiče a do toho všeho ještě pracují

Pokud se vy sami nacházíte v tzv. sendviči a žijete v Brně, budeme rádi, když se s námi podělíte o vaše zkušenosti.

Ozvěte se emailem (lenka.linhartova@crsp.cz) anebo telefonicky (+420 542 217 464) a domluvíme se. Setkali byste se s tazatelkou a odpověděli jí na otázky v dotazníku. Vyplnění dotazníku trvá přibližně půl hodiny, vše je anonymní. Vaší účastí v projektu pomůžete zlepšit informovanost o této problematice.

Pokud vás problematika sendvičové generace zajímá, ale sami do ní nespadáte, budeme rádi, když na náš projekt upozorníte ty, kteří jsou zástupci sendvičové generace.

Vše o právě spuštěném projektu se dozvíte zde.

Realizaci projektu podporuje Magistrát města Brna, Odbor zdraví.

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]