Svatba. A co dál?

Projekt „Svatba. A co dál?“ je zaměřen na oblast vztahové prevence a vychází z předpokladu, že pokud se budeme věnovat manželům v rané fázi jejich manželství, můžeme předejít budoucím problémům.

Hlavním cílem projektu je podpora snoubenců před uzavřením sňatku, manželů těsně po svatbě nebo mladých párů, které již narazili na úskalí manželského života a potřebují povzbuzení a podporu. Poskytnout snoubencům co nejvíce podnětů, aby si mohli uvědomit svoje vlastní
a vzájemné postoje, přednosti, vztahové dovednosti či vztahové „mezery“. Nabídnout a prakticky vyzkoušet techniky komunikace a chování, které vztah budují. Umožnit uvědomění si reálných potřeb a nároků, potencionálních nebezpečí, které manželský život přináší s poukázáním na originalitu každého páru. Konkrétním cílem tohoto projektu je pravidelné pořádání cyklu přednášek, které se zaměřují na nejpalčivější otázky společného života manželů.

Klíčovou aktivitou projektu je čtyřdílný cyklus přednášek, které je vhodné absolvovat jako celek. Název celého cyklu je: „Svatba. A co dál? Aneb jak prožívat spokojené manželství“.

Financováno:

Vážení návštěvníci, klienti a příznivci Centra pro rodinu a sociální péči,

vzhledem k aktuálnímu nepříznivému vývoji šíření nemoci Covid-19 a přetrvávajícímu 5. stupni PES jsou veškeré naše prezenční kurzy pozastaveny.

Část z našich programů probíhá online. S případnými dotazy se můžete obracet na konkrétní koordinátory jednotlivých aktivit.

Jsme vám k dispozici také na recepci na Biskupské 7, a to pondělí–čtvrtek 9.00–17.00 hod.

Přejeme si, aby tato situace co nejdříve skončila a mohli jsme své životy vrátit do normálních kolejí.

Váš tým CRSP