Svatba. A co dál?

Projekt „Svatba. A co dál?“ je zaměřen na oblast vztahové prevence a vychází z předpokladu, že pokud se budeme věnovat manželům v rané fázi jejich manželství, můžeme předejít budoucím problémům.

Hlavním cílem projektu je podpora snoubenců před uzavřením sňatku, manželů těsně po svatbě nebo mladých párů, které již narazili na úskalí manželského života a potřebují povzbuzení a podporu. Poskytnout snoubencům co nejvíce podnětů, aby si mohli uvědomit svoje vlastní
a vzájemné postoje, přednosti, vztahové dovednosti či vztahové „mezery“. Nabídnout a prakticky vyzkoušet techniky komunikace a chování, které vztah budují. Umožnit uvědomění si reálných potřeb a nároků, potencionálních nebezpečí, které manželský život přináší s poukázáním na originalitu každého páru. Konkrétním cílem tohoto projektu je pravidelné pořádání cyklu přednášek, které se zaměřují na nejpalčivější otázky společného života manželů.

Klíčovou aktivitou projektu je čtyřdílný cyklus přednášek, které je vhodné absolvovat jako celek. Název celého cyklu je: „Svatba. A co dál? Aneb jak prožívat spokojené manželství“.

Financováno:

brno-logo
Za finanční podpory statutárního města Brna

Od 1. 1. 2022 i nadále platí pro účast na pohybových aktivitách (veškerá cvičení) povinnost prokázat bezinfekčnost O-N jednou z možností:

•  platný očkovací certifikát (od dokončení očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dní a v případě osoby, která dovršila 18 let věku, zároveň nejvýše 270 dní nebo byla očkována posilovací dávkou) nebo
platný certifikát o prodělané nemoci nebo
při nedokončeném očkování = předložení potvrzení o očkování alespoň jednou dávkou plus PCR test (platnost 72 hodin) na recepci před aktuální lekcí; do doby plné vakcinace musí klient dokládat platný PCR test
• žádné jiné testy a potvrzení nelze bohužel uznat

Kontrola prokázání bezinfekčnosti dle aktuálně platných vládních nařízení bude probíhat od 14. 2 .2022 prostřednictvím aplikace k ověření platnosti certifikátů (čtečka QR kódů). Kontrola může být zopakována kdykoliv v průběhu pololetí. V případě, že v této souvislosti vznikne překážka na straně účastníka (neplatný certifikát), nelze uplatnit nárok na vrácení kurzovného dle storno podmínek.

Výjimky

  1. Děti do 12 let bezinfekčnost neprokazují.
  2. Samostatně test PCR dokládají pouze osoby ve věku 12–18 let a kontraindikovaní ze zdravotních důvodů (nutno doložit certifikátem).
  3. Do ostatních programů (do 20 osob) není třeba dokládat bezinfekčnost. Po dobu programu však platí povinnost ochrany nosu a úst.

Výjimky z nošení respirátorů

•  děti do zahájení školní docházky
•  cvičící osoby (po dobu cvičení)