Dobrovolnictví v seniorském věku

Impulsem pro vznik projektu Dobrovolnictví v seniorském věku byl a je nejen velký potenciál dobrovolnictví u seniorů, ale především pětiletá zkušenost se vzděláváním seniorů – dobrovolníků v Centru pro rodinu a sociální péči. Tento potenciál stojí v ostrém kontrastu se stoupající náročností na kompetence dobrovolníků, pracujících se seniorskou i širokou veřejností.

Projekt se zakládá na přenosu know-how německého partnera a jeho aplikaci na naše již probíhající vzdělávání seniorů – dobrovolníků.
Nová metoda práce s dobrovolníky bude od počátku odzkoušena v pokračovacím modulu KLAS, který je v současné době programem s celostátní působností.

Aktivity projektu:

  • Stáž v Německu (leden–únor 2012)
  • Konference Evropský rok aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity 2012 v ČR – 1. března 2012
  • Seminář 21.– 24.května 2012 v Pasohlávkách s českými účastníky a s německým lektorem
  • Zpracování metodického materiálu červenec – říjen 2012
  • Stáž v Německu a konzultace metodického materiálu 27. července 2012
  • Metodický materiál dokončen v říjnu 2012
  • Seminář v Německu 8. listopadu 2012
  • Semináře ve 3 členských organizacích ACERu ( Olomouc ve dnech 20.–21.11. 2012, Zlín ve dnech 22.-23.11. 2012, Frýdek-Místek ve dnech 3.–4.12. 2012 )

Projekt podpořili: