Aktivní a tvořivé využití prázdninových dní

Cíl projektu:
Prostřednictvím realizace volnočasových aktivit přispět k pozitivnímu rozvoji osobnosti dětí a mladých lidí. Rozvíjet jejich individuální schopnosti a dovednosti, sebepoznání, posílit sebedůvěru, ale také podpořit budování pozitivních sociálních vazeb a týmovou spolupráci.

Cílová skupina:
děti ve věku od 8–15 let (dva příměstské tábory)

Klíčové aktivity projektu:
Příměstské tábory v centru Brna
Tyto aktivity navazují na úspěšný program příměstských táborů, které CRSP realizovalo v letech 2009, 2010, 2011, 2012. Během letních prázdnin 2013 proběhnou celkem dva týdenní turnusy příměstských táborů pro děti od 8–15 let.

Prázdninový týden pro děvčata (1. turnus)

Obsahem příměstského tábora bude:

 • celodenní poznávací výlet do přírody, inspirace přírodou, celodenní hra na rozvoj týmové spolupráce
 • šperky z pryskyřice
 • využití ovčího barevného rouna – dekorativní předměty
 • práce se sklem – mozaika
 • aranžmá květin, estetická výchova
 • využití sádry – předměty ze silikonových forem, rozvoj fantazie
 • návštěva muzea, dvě výstavy

Předpokládaný počet účastníků: 15

Výtvarně tvořivý týden pro děvčata a chlapce (2. turnus)

Obsahem táboru bude:

 • dopravní výchova – návštěva dopravního hřiště
 • celodenní poznávací výlet do přírody, inspirace přírodou, celodenní hra na rozvoj týmové spolupráce
 • návštěva Technického muzea – výstavy, dílny, zaměření na automobily apod.
 • sádrové odlitky – výroba masky
 • vytvoření malého řezbářského předmětu
 • výroba koláže
 • Předpokládaný počet účastníků: 15

Realizaci příměstských táborů v roce 2013 finančně podpořil Magistrát města Brna, odbor školství.